Ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği

ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

Ziynet alacaklarına ilişkin davalarda, ister boşanma davası ile birlikte açılsın isterse de haricen açılsın dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ziynet eşyalarının karşı tarafta bulunduğunun ispatıdır.

Yargıtay uygulamalarında davayı açan kadının, erkeğin ziynet eşyalarını aldığını ispatlaması şartı aranmaktadır.

Bununla birlikte düğünde takılan ziynet eşyalarının kadının olduğu ve ziynet eşyalarının kadında bulunduğunun kabulünü ,kadının aksini iddia etmesi halinde bunu ispat etmesi gerektiğini Yargıtay kararlarında görmekteyiz.

Bu davlarda ziynet eşyalarının miktarını ispat için en sık kullanılan deliller düğünde çekilen fotoğraflar ve kamera kayıtlarıdır.Bu deliller mahkemece bilirkişiye incelettirilerek alacağın miktarı belirlenmektedir.

" Davalı erkek ise cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanında ziynet eşyalarının bir kısmını davacı kadının kendi ihtiyaçları için bozdurduğuna, bir kısmını ise giderken yanında götürdüğünü beyan etmiştir.

Mahkemece her ne kadar davalının beyanı nedeniyle davacıda olan ispat yükünün yer değiştirdiği belirtilerek davacı kadının ziynet talebinin kabulüne karar verilmişse de; ziynet eşyalarının davalı erkek tarafından alındığı konusundaki ispat yükü halen davacı kadındadır.

Dosya kapsamında tanıkların ziynetlere ilişkin herhangi bir beyanı yoktur. Dosyada iddiayı kanıtlamaya elverişli başkaca bir delil de bulunmamaktadır.

Davacı kadın yemin deliline dayanmamış, gösterdiği diğer delillerle de dava konusu ziynet eşyalarının erkek tarafından elinden alındığını ispat edememiştir.

Bu durumda mahkemece, davacı kadının ziynet alacağı davasının reddi gerekirken, kabulü doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. "(Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2018/4246 E.  ,  2018/8925 K.)


Ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                  ………..

DAVACI : Ad Soyad, TCKN:

ADRES:

DAVALI: Ad Soyad, TCKN:

ADRES:

DAVA DEĞERİ:

DAVA KONUSU: Ziynet eşyalarımın aynen iadesine mümkün değilse ,fazlaya ilişkin alacak hakkım saklı kalmak kaydıyla ziynet alacaklarıma karşılık olmak üzere,dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

Davalı aleyhine açtığım fiili ayrılık talepli davam …. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/…. Tarihli kararı ile kabul edilerek kesinleşmiştir.Davalı ile birlikte yaşamı sonlandırdığımız son günde evde bulunan eşyalarımı alma imkanım olmadığı gibi düğünde takılan ziynet eşyalarımı almakta mümkün olmamıştır.Daha sonrasında sözlü taleplerime rağmen davalı ziynet eşyalarımı iade etmekten kaçınmıştır.

Mahkemenize bildirdiğim tanıklar dinlenildiğinde anlaşılacağı üzere evden ayrılırken değil ziynet eşyalarımı almaya fırsat bulmaya paltomu giyme fırsatı dahi bulamadım.

Düğünde ve düğün sonrası ailem ve iş arkadaşlarımın taktığı, bana ait takı altınlar şunlardır:

25 adet çeyrek altın

1 adet tüm altın

1 adet 18 ayar küpe

Olup bu takıların aynen iadesini veya bedelinin iadesini talep ediyorum.

Arz ve izah edilen nedenlerle ziynet eşyalarımın aynen iadesine mümkün değilse ,fazlaya ilişkin alacak hakkım saklı kalmak kaydıyla ziynet alacaklarıma karşılık olmak üzere,dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER:  Düğün resimleri, düğün kamera kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

HUKUKİ NEDENLER:  İlgili kanun hükümleri

SONUÇ ve TALEP:Yukarıda açıkladığım ve re’sen göz önüne alınacak nedenler doğrultusunda fazlaya dair talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydı ile;

Ziynet eşyalarımın aynen iadesine mümkün değilse ,

Fazlaya ilişkin alacak hakkım saklı kalmak kaydıyla ziynet alacaklarıma karşılık olmak üzere,dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini,

Yargılama giderlerinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

 …./…/…

 

DAVACI

Ad Soyad

İmza

EKLER:

Düğün resimleri,

Düğün kamera kayıtları,

…….

Ziynet eşyalarının iadesi davası dilekçe örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTI: Ziynet alacağı talepli boşanma mal paylaşımı dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir