Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği

zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği

Eşim beni aldattı boşanma davası açabilir miyim?

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş zina davası (zina nedeniyle boşanma davası) açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı yoktur.

Zina kanunda mutlak boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sadakatsizliğin cinsel boyutunun olup olmamasıdır zina sadakatsizlik kapsamında olmakla birlikte,her sadakatsiz davranış zina nedeniyle boşanmaya sebebiyet vermeyecektir.Sadakatsizliğin türüne göre genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle de boşanma davası açılabilecektir.

Zina nedir? sorusuna hukuki perspektifte cevap verecek olursak zina evli bir erkeğin başka bir kadınla, evli bir kadınında başka bir erkekle cinsel ilişki kurması veya buna teşebbüs etmesidir.Ancak her türlü yakınlaşmanın zina kapsamında kapsamında değerlendirilemeyeceğini Yargıtay kararlarından anlamaktayız.

Yargıtayın zina sebebiyle boşanma konusunda örnek kararlarından bazıları şu şekildedir.

Yargıtay bir kararında zina eden eş ile şiddet uygulayan eşin kusurlarının eşit olduğunu belirtmiştir.

Kadının, yalnızken geceleyin bir başka erkeği ortak konuta alması, zinanın varlığına delalet eder.

 

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                  ………….

 

                                                                                                                         ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                         : …………...- TCNO: … .. ………. ..

ADRES                          :

DAVALI:

ADRES                           :

DAVA KONUSU            :Zina nedeniyle boşanma 100.000,00 tl maddi ve 100.000,00 tl manevi olmak üzere toplam 200.000,00 tl. tazminat,tedbir ve yoksulluk nafakası velayet isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı olduğum eşim ile yaklaşık ………….. senelik evli bulunmaktayız .. ve .. yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

Şahıs ile olan evliliğimiz süresi içinde yaşamış olduğumuz sorunlar şahısın ev hayatındaki düzenini değiştirerek evine geç gelmeye başlamış ve sorumluluklarını ve eve karşı ilgisinde kopukluklar olmuştur.

Davalı …. Sektöründe çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.

Uzun süredir eşimin beni aldattığına dair duyumlar almaktayım.Bir süredir eve sadece hafta sonları gelen davalıya sorduğumda cevap olarak işlerinin yoğun olduğunu bu nedenle zaman zaman ……. olduğunu söylemiştir.

Davalı şu an müşterek konutumuzda yaşamamaktadır,yukarıda belirttiğim adreste bahsettiğim kadın ile beraber yaşamaktadır.Ben çocuklarımla birlikte yaşamıma devam etmekteyim.Davalının beni aldattığı gerek kendi beyanları gerek tanık anlatımları ve sair delillerle de açıkça ortadadır.

Aldatma olayını ne zaman öğrendiği, aldatmaya ilişkin elinde kanıt olup olmadığı, aldatmayı gören bilen bir tanık olup olmadığı gibi bilgileri aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde beyan etmelidir.

Bu konuda da bireyler aldatmaya tanık olan kişileri, aldatmayı ispat edebilecek nüfus kayıtları, otel kayıtları, kredi kartı harcamaları, fotoğraflar, mesaj içerikleri.. gibi unsurlar belirtmelidirler.

Belirttiğim üzere söz konusu evlilikten müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli olmadığı gibi evlilik birlikteliği süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuklarım maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimleri ve bakımları tarafımca bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiş,iyi eğitim almaları sağlanmıştır.Çocuklarımın annesi olarak   yetiştirilmeleri açısından sosyal ve kültürel durumum, daha üst seviyededir.Çocukların yaşlarının küçük olması anne sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacak yaşta olmaları benim tarafımdan şefkat ve ilgiyle büyütülmeleri de dikkate alınarak velayetin şahsıma verilmesi çocukların menfaatine çok daha uygundur.

Anne ve babanın sağlık durumu, davranışları, fiili statüsü  : (Alkolik olması, akıl hastası olması, psikolojik ve ruhsal problemlerinin olması, dengesiz olması, ölmüş olması, Anne veya babadan birinin sadakatsiz olması, şiddet uygulaması, velayeti istememesi, kötü davranması, tehdit etmesi, tutuklu olması, Mesleğinin ne olduğu, ekonomik durumları, yaşanılan ortam, adli sicil kaydında suç kayıtlarının bulunması..) velayete ilişkin olarak üzerinde durulması gereken konulardandır.

Ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değilim.Bu nedenle yargılama masraflarını karşılayacak durumum yoktur.Öncelikle, yararıma adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.Buna ilişkin mahkemenizce re’sen yapılacak araştırmaya ek olarak muhtarlıktan aldığım yoksulluk belgesini de mahkemenize dilekçem ekinde sunulmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,çocuklarımın her biri için … TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. Madde 161 ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                        : Nüfus kayıtları, tanıklar, DNA testleri ve her türlü sağlık raporu ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,

Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine ve boşanma sebebiyle ve maruz kaldığı onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,

Dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuklarımızın bakım ve iaşesi için … TL nafakaya  hükmedilmesine,

Müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine ,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. TARİH

                                                                                                                                                 DAVACI

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği indir (word)

Zina nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği indir (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir