Yediemin şikayet dilekçesi

yediemin şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yediemin şikayet dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                              ……..

ŞİKAYETCİ :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Yedieminlik Görevini Suistimal.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin yürüttüğü  … İcra Dairesinde derdest ilamsız takip kapsamında kesinleşen takibe istinaden  yapılan haciz sonrasında haczedilen eşyalar şikayet olunana yed-i emin olarak teslim edilmiştir.

5237 sayılı TCK md. 289’a göre” (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine resmen teslim edilmiş malları muhafaza ve gözetme ile yetkili organ tarafından istenildiğinde teslim etmek yükümlülüğü olan yedi emin görevi ile görevlendirilen şahısın kendisine teslim edilen dilekçe ekinde listesi yer alan eşyaları bulunduğu yerden bilinmeyen bir adrese kaçırmıştır. Bu durum resmi makamlar tarafından tespit edilmiştir.

Arz ve izah edilen nedenlerle yedi emin görevini suiistimal eden şahıstan şikayetçi  olduğumuzu beyanla Türk Ceza Kanunun ilgili maddesi gereğince cezalandırılması maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

TALEP SONUCU:

Arz ve izah edilen, resen dikkate alınacak nedenlerle  şüphelinin eylemine uyan TCK. 289 m. gereğince cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/…

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Av.  • Yediemin şikayet dilekçesi hazırlarken faydalı olabilecek bilgiler:

  • TCK. 289 Birinci fıkraya göre, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulması, bu suçu oluşturacaktır. Teslim amacı muhafaza olduğuna göre, suçun konusunu oluşturan malın örneğin satılması, başkasına verilmesi gibi, bu amaçla bağdaşmayan davranışlar, söz konusu suçun oluşumuna neden olacaktır.
  • İdarenin teslim amacı; bir malın olduğu gibi muhafaza edilmesi, bakılıp gözetilmesi, korunması ve istenildiğinde malın önceki durumuyla iade edilmesini kapsamaktadır. Bu suçla, teslim edilen malın yediemin tarafından görevin sonunda iade edilmesi istenilmektedir. Hatta, yediemine bu yönde yükümlülük getirilmektedir. Yediemin, teslim amacı doğrultusunda malı muhafaza edip, görev sona erdiği veya istenildiğinde iade etmekle yükümlü bulunmaktadır.
  • Muhafaza görevini kötüye kullanmak suçu ile korunan hukuki yarar, kamu otoritesidir.
  • Suçun maddi konusu rehinli ve hacizli veya el konulmuş taşınır yada taşınmaz niteliğindeki mallardır.
  • Fail, yediemin olarak atanan kişidir.
  • Buna göre yediemin, “muhafaza edilmek üzere kendisine resmen (bir mal) teslim olunan kişidir.”
  • Hacizli mal, kanuni olarak icrai veya ihtiyati haciz altına alınan her türlü taşınır ve taşınmaz mallan ifade etmektedir.
  • Böylece kanun koyucu yediemini, teslim edilen malı amacına uygun olarak muhafaza etmek yükümlülüğü altına sokmuştur.
  • İdarenin teslim amacı; bir malın olduğu gibi muhafaza edilmesi, bakılıp gözetilmesi, korunması ve istenildiğinde malın önceki durumuyla iade edilmesini kapsamaktadır. Bu suçla, teslim edilen malın yediemin tarafından görevin sonunda iade edilmesi istenilmektedir. Hatta, yediemine bu yönde yükümlülük getirilmektedir. Yediemin, teslim amacı doğrultusunda malı muhafaza edip, görev sona erdiği veya istenildiğinde iade etmekle yükümlü bulunmaktadır.

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

İcra dosyası kapatma dilekçe örneği

Etiket:yediemin şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir