Yaşlılık nedeniyle vasi tayini dilekçesi

yaşlılık nedeniyle vasi tayini dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

yaşlılık nedeniyle vasi tayini dilekçesi

 

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                     ………….

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU : Babam …’e vasi tayin edilmesi talebi hakkındadır.

KENDİSİNE VASİ TAYİNİ İSTENİLEN:

AÇIKLAMALAR:

1) Babam  …  X yaşındadır  bu nedenle kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları vardır.Sağlık durumunun bu işlemleri yapmaya elverişli olmadığı doktor raporuyla da tespit edilmiştir.Sağlık kurulu raporu ekte sunulmuştur.

2) Yaşı itibariyle hukuki veya başkaca bir işlemi ve eylemi tek başına yerine getirmesi mümkün olmamaktadır. Medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir.Bu nedenler söz konusu hukuki işlemler ve diğer işlemleri ile oğlu olarak ben ilgilenmekteyim.

3-)Bu şartlarda babamın vesayet altına alınması gereği doğmuştur.Oğlu olarak ben ,vasisi olarak gereken tüm yükümlülükleri yerine getirebilecek durumdayım.Bu nedenle, Mahkemenizden babam ………ın vasisi olarak tayin edilmem konusunda karar verilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP:

Yukarıda açıklanan nedenlerle babam  ……………..’ın oğlu olan ben…………………’in VASİ TAYİN EDİLMESİNE karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı

EKLER :

1-Sağlık Raporu,

2-Nüfus kayıt örneği.

 

yaşlılık nedeniyle vasi tayini dilekçesi İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir