Yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi indirme linki sayfanın sonunda yer almaktadır.


Yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi 

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.(Medeni Kanun 124)

Yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi ile Medeni Kanunun 124'ncü maddesi kapsamında yapılacak bir başvuruya örnek mahiyetinde bir dilekçe hazırladık.Bu dilekçe örneğine yer vermeden önce yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin konusunda ve yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken usulü noktalara değinmekte fayda vardır.

Evlenmeye izin davası yetkili mahkeme hangi mahkemedir ?

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesinin birinci bendinde, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü kısım hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile mahkemelerinde görülmesi öngörülmüştür.

Bu nedenle evlenmeye izin davasının açılması gereken mahkeme yani yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir.

Davanın açılacağı yer mahkemesi yani görevli mahkeme ise izin isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi hazırlarken  ikamet ettiğiniz yer Aile Mahkemesine davayı açmanız gerekmektedir.İkamet ettiğiniz yerde Aile Mahkemesi yok ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine davayı açabilirsiniz.

Evlenmeye izin davasını kimler açabilir ?

Evlenmeye izin davasını on altı yaşını doldurmuş erkek veya kadın bizzat açabilir.Bunun yanında anne veya babasının ya da kanuni temsilcisinin açması mümkündür.

Evlenmeye izin davasında davacı kimdir ?

Evlenmeye izin talepli açılacak davada davacı bulunmamaktadır.Bu nedenle hasımsız olarak açılması gerekmektedir.Bu nedenle yaş küçüklüğü nedeniyle evlenmeye izin verilmesi dilekçesi hazırlanırken davacı kısmı doldurulurken hasımsız olarak belirtilmesinde fayda vardır.

Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir