Yargıtay bozma kararı verirse ne olur

Yargıtay bozma kararı verirse ne olur
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yargıtay bozma kararı verirse ne olur ?

Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında dava yeniden görülmeye başlanacaktır.Davanın yeniden görüleceği mahkeme bozma sonrası açılış işlemi yaparak dosyayı esasa kaydedecektir. Bu yargılama öncekinin devamı niteliğindedir. Bozma sonrası açılış işlemi dosyanın Yargıtay’dan gelmesini müteakip esasa kaydederek yargılama işlemlerine başlanmasını ifade eder.

Konuyu ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemeleri bakımından ayrı ayrı inceleyelim.

Ceza davasında Yargıtay bozma kararı verirse ne olur ?

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası davaya yeniden bakacak ceza mahkemesinin işlemleri şu şekildedir ;

Dosya yeniden esasa kaydedildikten sonra, açılış ile birlikte düzenlenen tensip neticesinde duruşma günü belirlenerek taraflar usulüne uygun olarak duruşmaya davet edilir.

Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de davetiye tebliğ olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanları saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, her hâlde dinlenmesi gerekir. (CMK 307/2)

Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya karşı diyeceklerini sorar. (CMK 307/1)

Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin direnme hakkı vardır. (CMK 307/3)

Direnme yönünde karar verilmiş ise ,dosya kararına direnilen daireye gönderilir. (CMK 307/3)

Daire,direnme kararını inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez. (CMK 307/3)

Ceza Muhakemeleri Kanunu 307/4 maddesine göre “Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya CMK 262’nci maddede gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. “

Mahkemece Yargıtay’ın bozma kararına uyma kararı verilmiş ise bozma kararının gerekleri yerine getirilerek,dosyadaki eksiklikler giderilerek sonuca göre bir hüküm kurulacaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 29/05/2018 tarih ve 2017/5-226 Esas, 2018/248 sayılı kararına göre mahkemenin aşağıda belirtilen şekilde bir karar vermesi halinde direnme değil eylemli uyma kararı bulunduğu kabul edilecektir.

“ Ceza Genel Kurulunun süreklilik kazanmış uygulamalarına göre, şeklen direnme kararı verilmiş olsa dahi;

a) Bozma kararı doğrultusunda işlem yapmak,

b) Bozma kararında tartışılması gerektiği belirtilen hususları tartışmak,

c) Bozma sonrasında yapılan araştırma, inceleme ya da toplanan yeni delillere dayanmak,

d)İlk kararda yer almayan ve daire denetiminden geçmemiş bulunan yeni ve değişik gerekçelerle hüküm kurmak,

Suretiyle verilen hüküm, özde direnme kararı olmayıp, yeni bir hükümdür. Bu nitelikteki bir hükmün temyiz edilmesi halinde ise incelemenin Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından yapılması gerekir. “

Hukuk davasında Yargıtay bozma kararı verirse ne olur ?

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası davaya yeniden bakacak hukuk mahkemesinin işlemleri  şu şekildedir ;

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 344 üncü maddesi uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle,mahkeme kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunun 373’ncü maddesine göre,Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ilişkin karar verilir.

Yargıtay’ın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, kararına direnilen dairece yapılır.

Direnme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir.

Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.

Etiket: Yargıtay bozma kararı verirse ne olur ?

1 Yorum

  1. Abdullah Yanıtla

    MERHABALAR
    2015 tarihinde birinden emanet olarak aldığım motor ile ufak çapta kaza yaptım ve ehliyetsizdim olay yerine ambulans ve trafik ekibi geldi kaza yapmama ve ehliyetsiz olmama rağmen kaçmadım . Ambulansla hastaneye gittiğimde polis memurlarının bana dediği kaza yaptığım motorun çalıntı olduğudur. Ve mahkemeye çıkarıldım karşı taraf şikayetçi oldu herne kadar ben çalmadım birinden ödünç aldım desemde şikayetçi oldu benden ve mahkeme yanlışım yoksa 4sene verdi temyize gönderme hakkın var dediler ve aynı gün içinde temyize gönderdim. 5 sene sonra bugün. Mahkeme olacak 4 ay sonra keşif karıyı verildi sonrasında 1ay sonra mahkemem var E devletimi kontrol edince
    bozma sonrası acilis yazdığını farkettim bu hususta ne olur ne yapmam gerek hakkında donus yapılırsa sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
    Not.mahkemenin verdiği ceza 4sene altı veya üstü olup olmadığını hatırlamıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir