Yaralamalı trafik kazası sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği

yaralamalı trafik kazası sigorta şirketine başvuru dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Yaralamalı trafik kazası sigorta şirketine başvuru dilekçesi örneği indirme linki yazının devamındadır.

…….. SİGORTA AŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

TALEP EDEN : AD SOYAD TCKN

ADRES:

SİGORTALI: AD SOYAD TCKN

SİGORTA POLİÇE NO:

KONU:

AÇIKLAMALAR:

…/…/… tarihinde saat … sıralarında … plakalı aracım ile … caddesinde seyir halinde iken sigortalının kullandığı araç ışık ihlali yapıp bulunduğum araca çarparak yaralanmama neden olmuştur.

Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu Madde 47 – Karayollarından faydalananlar aşağıdaki sıralamaya göre; a) Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine, b) Trafik ışıklarına, c) Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara, d) Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere, uymak zorundadırlar.

Kaza tespit tutanağı ile sigortalı sürücünün Karayolları Trafik Kanunun 47’nci maddesine aykırı davrandığı ve kazanın gerçekleşmesinde asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Anılan kazanın ardından … hastanesinde … gün tedavi gördüm.Bu tedavi sürecinde …TL harcama yaptım.Bununla birlikte aracımda ..TL maddi hasar meydana geldi

Sigorta şirketiniz ….. numaralı  poliçe ile aracın../…/… – …/…/… tarihleri arasında zorunlu trafik sigortasını yapmıştır.

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına göre sigortacı sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

İzah edilen nedenlerle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesini ihlal ederek kusuru ile yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana gelmesine neden olan sigortalı tarafından meydana getirilen,bedensel zarar ve maddi zararın ve giderlerin,…/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. TL’nin şirketiniz tarafından şahsıma ödenmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, fazlaya ilişkin haklarım ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla,sigortalı tarafından meydana getirilen,bedensel zarar ve maddi zararın ve giderlerin,…/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte  şimdilik …. TL’nin aşağıda bildirilen hesaba ödenmesini talep ederim. …./…./….

 

        TALEP EDEN

EKLER:

Kaza tespit tutanağı,

Trafik tescil belgelerinin, sürücü belgelerinin fotokopileri,

… Cumhuriyet Başsavcılığının …/… sayılı soruşturma dosyası,

Hastane raporu, reçete, fatura, makbuz ve benzeri tedavi belgeleri.

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Destekten yoksun kalma sigortaya başvuru dilekçesi

 

IBAN:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir