Vergi ihbar ikramiyesi dilekçe örneği

vergi ihbar ikramiyesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vergi ihbar ikramiyesi dilekçe örneği

……. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

AD SOYAD:

TC KİMLİK NO:

ADRES:

KONU:Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının Ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun kapsamında ikramiye talebi.

….. isimli/unvanlı ticari işletmenin vergi ziyaına neden olması nedeniyle …/…/… tarihli dilekçe ile kurumunuza ihbarda bulundum.İhbar somut bilgi belge ve verilere dayanmakta idi.Bu kapsamda anılan işletme hakkında tahkikat başlatılarak firma ile ilgili yasal işlem tesis edilmiş olup,firma cezalandırılma yoluna gidilmiştir.

Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının Ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun 6’ncı maddesinde,

“Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:

500 liraya kadar yüzde 15

5 000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için ” 30

15 000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için ” 20

15 000 liradan yukarı olan kısım için ” 10

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda yapılan ihbar  yasada aranan şartlar itibariyle ikramiye verilmesinde aranan şartlara haizdir.

Arz edilen nedenlerle ikramiye takdir edilerek tarafıma ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  …/…/…

 

İmza

Ad Soyad

 

Vergi ihbar ikramiyesi dilekçe örneği İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.