Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği

Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği


…. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                       ….

…/…/…

Konu: Teminat Değişikliği Talebim Hk.

Vergi daireniz ………………….. hesap numarasında kayıtlı mükellefiyim. Vergi borçlarımı zamanında ödememesi nedeniyle mal bildirimimde gösterdiğim …/…/… tarihinde ….. plakalı aracıma haciz şerhi konulmuştur.

Bilindiği üzere; 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son bendinde: “Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 62 nci maddesinde ise; “Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.

Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” hükümleri yer almaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle …/…/… tarihinde ….. plakalı aracıma konulan haciz şerhinin kaldırılarak borcuma karşılık olarak yine şahsıma ait olan …. Plakalı araca haciz konulmasını saygılarımla arz ederim.

Ad Soyad

T.C.K.No:

Vergi No:


Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği İNDİR WORD

Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir