Veraset ilamının iptali dava dilekçesi örneği

Veraset ilamının iptali dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Veraset ilamının iptali dilekçesi

…….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

       (mirasbırakanın ikamet adresi mahkemesi)

DAVACI (MİRASÇI).….….:         ……………TC.K.N:…

ADRESİ……………………………:

DAVALI.…………………………..:             …………TC.K.N:…..(Diğermirasçılar)

KONU…………….………….…….: Mirasçılık Belgesinin iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR……………:

1-Muris …………….. ….. İli …………..İlçesi ……………. mahallesi Cilt………    Sayfa…………..Ve kütük Sıra no………….da kayıtlı olup ………….tarihinde vefat etmiştir.

2-Mirasçı olarak geriye …………………………..kalmıştır.

3-Murisin uzun süredir hafıza kaybı ve bunama yaşamakta olup kendisine alzheimer teşhisi konulduğu ortadadır.Bu nedenle miras bırakanın evlenmeye engel derecede akıl hastası olup ayırt etme gücüne sahip bulunmadığı  ortadadır.Hal böyle iken mirasçılık belgesinde mirasçı olarak anılan … nın böyle bir sıfatı bulunmamaktadır.

Mirasçılık belgesi ile nüfus kaydı arasında çelişki bulunmaktadır.Mirasçı olarak kabul edilen … nın nüfus kayıtları incelenmesi halinde miras hakkının bulunmadığı anlaşılacaktır.

Miras bırakan …’ya ait olduğu iddia edilen üç adet mirasçılık belgesi bulunmaktadır. Mirasçılık belgelerindeki mirasçılar ve paylar birbirinden farklıdır. Mirasçılık belgelerindeki çelişkiler giderilmelidir.İnceleme neticesinde davalıların sunmuş oldukları belgelerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılacaktır.

4-…………….Sulh Hukuk Mahkemesinin ……….Esas ve ………Karar sayılı ilamı ile murisin veraset ilamı çıkartılmış ancak bu veraset ilamı yukarıda anılan nedenle ……………… yanlıştır.

5-Murise ait nüfus kayıtları getirildiğinde açıklanan hususlar sabit olacaktır. Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için evvelce verilmiş bulunan veraset ilamının iptali ile Muris………………. nin mirasçıları ile miras hisselerini gösterir yeni veraset ilamının verilmesini talep etme zarureti hasıl olduğundan mahkemenize başvurulmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, veraset ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebep ve delillere göre davamın kabulü ile, ……. Sulh Hukuk Mahkemesinin  E  /  K. sayılı ilamı ile verilen mirasçılık belgesinin iptaline, murisin mirasçılarının ve miras paylarını gösterir yeni veraset ilamı verilmesine ,

Yargılama masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ederim.  TARİH

                                                                                                                                 Davacı

Veraset ilamının iptali  dilekçesi İNDİR (word)

Veraset ilamının iptali  dilekçesi İNDİR (PDF)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir