Velayetin kaldırılması dava dilekçesi

Velayetin kaldırılması dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Velayetin kaldırılması dava dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                           ………

 

DAVACI        Ad Soyad , T.C. Kimlik No:

ADRES          :

DAVALI        Ad Soyad , T.C. Kimlik No:

ADRES          :

KONU           Velayetin kaldırılması talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR

Davalı benim vefat eden kızımın eşidir.Kendisi …. olarak çalışmakta ve … ilinde yaşamaktadır. Davalı ile kızım uzun yıllardır resmi olarak evli görünseler de davalı ne yaşarken eşine sahip çıkmış ne de kızımın emaneti çocuğuna  sahip çıkmıştır.Kızım …/…/… tarihinde hayatını kaybetmiştir.Küçük …….. uzun yıllardır bizimle yaşamaktadır.Eğitimi ve bakımını dedesi olarak ben yerine getirmekteyim.

Türk Medeni Kanunun 348’nci maddesine göre; Anne ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir

Arz ve izah edilen nedenlerle küçük ……’nin velayetini kendisinde bulunduran baba …..’nin çocuğuna yeterli ilgiyi göstermediği ve babalık görevini gereği gibi yerine getirmediği göz önünde bulundurularak babadan alınması ve küçüğe vasi olarak tayinime karar verilmesi talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER        : Nüfus kayıtları, Tanıklar, ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER   : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ,Türk Medeni Kanunu 348 ve ilgili maddeleri

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının çocuğuna yeterli ilgiyi göstermediği ve babalık görevini gereği gibi yerine getirmediği göz önünde bulundurularak Türk Medeni Kanunun 348’nci maddesi uyarınca küçük .... üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına,

Küçüğe vasi olarak tayinime karar verilmesini ,yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ederim. …/…./…..

 

DAVACI

İmza

Ad Soyad

 


Velayetin Kaldırılması Davası

küçüğün velayet hakkını kendisinde bulunduran anne ve babanın çeşitli nedenlerle velayet hakkını savsaklaması ve küçüğün menfaatlerine aykırı ya da herhangi bir nedenle velayet hakkının gereklerini yerine getirmemesi halinde, çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde ihmali halinde velayet hakkının kaldırılması Medeni Kanunun 348’nci maddesi gereği talep edilebilir.

Velayet hakkının kaldırılması dava dilekçesi hazırlanırken başlık bölümünde,görevli mahkeme olan Aile Mahkemesinin adı yazılmalıdır.Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine hitaben dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

 

Velayetin kaldırılması dava dilekçesi (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir