Vasiyetnamenin iptali davası dilekçe örneği

mal ortaklığında mirasın reddine izin verilmesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vasiyetnamenin iptali davası dilekçe örneği

            …… … NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

                    (mirasbırakanın ikamet adresi mahkemesi)

DAVACI (MİRASÇI).…….:         ……………TC.N:…

ADRESİ……………….…………..:

DAVALI.……………………….…..:             …………TC.N:…..(Diğermirasçılar)

KONU………………..….………….: Vasiyetnamenin Belgesinin iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR……..…….:

1.Muris …………….. ….. İli …………..İlçesi ……………. mahallesi Cilt………    Sayfa…………..Ve kütük Sıra no………….da kayıtlı olup ………….tarihinde vefat etmiştir.

2-Mirasçı olarak geriye …………………………..kalmıştır.

3-Muris vefatından önce el yazısı ile bir vasiyetname hazırlayarak … teslim etmiştir.Vefatının ardından söz konusu vasiyetnamenin yerine getirilmesi için davalılar tarafından Sulh Hukuk Mahkemesine başvurulmuştur.

4-(Alternatif)Babam vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz kudretinden yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir. Vasiyetname içeriği de bu iddiamı doğrulamaktadır.

5-Söz konusu vasiyetname kanunun aradığı şekil şartlarını taşımamaktadır.Şöyle ki;
Türk Medeni Kanununun 538. maddesine göre, el yazısı ile yapılan vasiyetnamenin baştan sona vasiyetnameyi düzenleyenin kendi el yazısı ile yazılmış ve düzenlendiği gün, ay ve yılında belirtilmesi gerekir.Oysa vasiyetnamede tarih bulunmamaktadır.Ayrıca vasiyetnamede düzenlendiği yerin de yazılması gerekir.Söz konusu vasiyetnamede düzenleme yeri de bulunmamaktadır.Bu durumda şeklen gerekli şartları taşımayan vasiyetnamenin iptali için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

TMK md. 557-559 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, vasiyetnamenin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2018

 

                                                                                                                                                      DAVACI


Vasiyetnamenin iptali davası dilekçe örneği İNDİR (word)

Vasiyetnamenin iptali davası dilekçe örneği İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.