Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği

Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği


....... SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                       ………….

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

DAVA KONUSU :  Vasinin görevine son verilmesi ile yeni vasi atanması istemidir.

KENDİSİNE YENİ VASİ TAYİNİ İSTENİLEN:

AÇIKLAMALAR:

Mahkemenizin …/…/… tarih ….esas , …karar sayılı hükmü ile kısıtlı …’in babası olan …’in vasi olarak atanmasına karar verilmiştir. Vasilik kararının uzatılması ile 4 yıl süre ile ….’e kısıtlının vasisi olarak görev yapmıştır. Ancak vasi ….’nin yaşı itibariyle bu görevi yerine getirmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum doktor raporu  ile de belgelendirilmiştir.(ilgili rapor ektedir.)

Kanun hükmü uyarınca vasinin görevini yapmakta yetersizliği nedeniyle vesayet altındaki kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse vesayet makamı eksikliği olmasa bile vasiyi görevden alabilir.

Halen kısıtlının rahatsızlığı nedeniyle kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede sağlık sorunları vardır. Bu durum doktor raporları ile de sabittir. Bu durumda vesayet halinin devamı gerekmektedir.

Rahatsızlığı nedeniyle hukuki veya başkaca bir işlemi ve eylemi yerine getirmesi mümkün olmamaktadır. Medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir. Bu nedenler söz konusu hukuki işlemler ve diğer işlemleri ile kız kardeşi olarak ben ilgilenmekteyim.

Bu nedenlerle şahsımın halen  kısıtlıya bakmakta olması, onun işlerini takip etmesi ve vasisi olan babamın bu görevi yerine getirmesinin yaşı itibariyle mümkün olmaması nedeniyle vasi olan …’in vasilik görevine son verilerek ,vasi olarak atanmam için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus Kaydı, Sağlık Kurulu Raporu, Tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP:Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla;

Vasi ….. ‘nin vasilik görevine son verilmesine,

Kısıtlı …’nin vasisi olarak tayin edilmeme karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ederim. …/…/…

Davacı

EKLER :

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Alzheimer vasi tayini dilekçesi

Vasi tayini dilekçesi

Yaşlılık nedeniyle vasi tayini dilekçesi

Etiket: Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği

            Vasi değiştirilmesi dilekçe örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir