Varlık yönetim şirketleri haciz yapabilir mi

varlık yönetim şirketleri haciz yapabilir mi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Varlık yönetim şirketleri haciz yapabilir mi

Varlık yönetim şirketleri haciz yapabilir mi ? Sorusunu cevaplamadan önce varlık yönetim şirketlerinin ve devraldıkları alacaklarının hukuki statüsünü ve bu statünün getirdiği hak ve yetkileri tespit etmek gerekmektedir.

Varlık yönetim şirketleri ile bankalar arasında devredilen alacak bakımından " alacağın temliki" söz konusudur.Bankalar tahsil edemedikleri alacaklarını bu şirketlere devretmektedir.

Alacağı temlik Borçlar Kanunu kapsamında bir işlemdir.

Buna göre "Alacaklı ile alacağı devralan üçüncü şahıs arasında, borçlunun rızasına ve bilgisine ihtiyaç duyulmaksızın yapılabilen bir hukuki işlemdir."

Devralan şirketler bu suretle temlik edilen alacağı kendi mal varlığına geçirirler,yani alacak artık varlık şirketinin alacağı haline gelir ve bankanın devirden önce sahip olduğu tüm imkanlar varlık şirketi tarafından kullanılır.

Varlık şirketinin alacağı tahsil etmek, borçluyu ibra etmek veya alacağı tekrar devretmek gibi
bir takım tasarruf yetkisi ve imkanına sahip olur.

Tüm bu açıklamalardan sonra varlık şirketlerinin icra müdürlükleri aracılığıyla icra işlemi ve haciz talep hakkı mevcuttur.

Ancak buradan doğrudan varlık şirketleri tarafından haciz yapılmasını anlamamak gerekmektedir.

Varlık yönetim şirketleri de alacaklarının tahsili için icra prosedürü çerçevesinde takip yapılmasını icra müdürlüklerinden talep edebilirler.

Varlık yönetim şirketleri maaş ve ev haczi yapabilir mi

Yazımızın önceki bölümlerinde yer verdiğimiz açıklamalara ek olarak varlık şirketlerinin İcra Müdürlüğü vasıtasıyla borçlunun maaşına kanuni sınırlar içerisinde haciz işlemi yapılmasını talep hakkı mevcuttur.

Aynı şekilde ev haczi için de talepte bulunabilirler.

Varlık şirketleri zaman aşımı

Yazımızın ilk bölümünde ifade ettiğimiz üzere,varlık şirketleri bankanın alacağını devralarak hak sahibi olabilmekte,devralınan alacakta hukuki manada bir değişiklik olmazken,sadece alacaklı değişmektedir.

Bu kapsamda alacağın tabi olduğu zamanaşımı süresinde bir değişiklik olmayacak ve alacağın türüne göre ilgili kanunda yer aldığı şekilde zamanaşımı hükümleri geçerli olacaktır.

Borçlar Kanunun 146'ncı maddesi gereği "Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. "

İLGİLİ BAĞLANTI:  Varlık şirketleri emekli maaşı haczedilebilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir