Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi

Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi


……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

ŞİKAYETÇİ: Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

ŞİKAYET EDİLEN: Ad Soyad (TCKN)

ADRES:

KONU: Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet nedeniyle tazyik hapsi istemi hakkında.

AÇIKLAMALAR;

Şikayet edilen …. Hakkında .. Aile Mahkemesinin …/…/… tarih … D.İş sayılı kararı ile uzaklaştırma tedbirine hükmolunmuştur.

Şahıs taciz ve tehditlerine devam etmekte olup …/…/… tarihinde ….sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımlarda doğrudan şahsımı hedef alarak “……” şeklinde hakaret ve tehdit içeren paylaşımlarda bulunmuştur.

(ALTERNATİF) Şahsı … tarihinde … de bulunan işyerime gelerek benimle görüşmek istediğini belirtmiş , olumsuz cevap almasının üzerine yüksek sesle “…..” şeklinde hakaret ve tehdit içeren sözler sarf etmiştir.

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanunun 13’ncü maddesi gereği “Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. “

Beyan ettiğim üzere şahıs hakkında  ….nci Aile Mahkemesinin …/…/…. tarih 2018/…. D.İş sayılı kararı ile uzaklaştırma kararı mevcuttur. Bu uzaklaştırma kararının hükümlerinden birisi de şahsıma yönelik olarak hakaret, tehdit, aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamelede bulunmamak şeklindedir. Şahsın söz konusu paylaşımlar ile bu hükmü ihlal ettiği ve kanunda belirtilen işlemlerin şahıs hakkında uygulanması gerektiği açıktır.

Arz ve izah edilen nedenlerle Aile Mahkemesinin ilgili hükmünü açıkça ihlal eden şahsın ilgili kanunun öngördüğü yaptırıma tabi tutulması maksadıyla sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER :Tanık,Sosyal medya kayıtları, Aile Mahkemesi Kararı ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER :Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanunun 13’ncü maddesi.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz edilen nedenlerle ve resen dikkate alınacak hususlar göz önünde bulundurularak,

Şahsıma yönelik haksız ve hukuka aykırı eylemleri ile ….nci Aile Mahkemesinin …/…/…. tarih 2018/…. D.İş sayılı kararı ile verilen uzaklaştırma kararının hükümlerini ihlal eden şahsın tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

Şikayet eden

Ad Soyad İmza

İLGİLİ BAĞLANTILAR

Evden uzaklaştırma cezası adli sicile işler mi?

6284 sayılı kanuna göre koruma kararı dilekçesi

6284 sayılı yasaya göre koruma kararına itiraz dilekçesi örneği

Etiket:Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi

            Uzaklaştırma kararına uymama şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir