Türk Ceza Kanunu suç listesi

Türk Ceza Kanunu suç listesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Türk Ceza Kanunu suç listesi

 • TCK 76   GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
 • TCK  80  İNSAN TİCARETİ
 • TCK 81 KASTEN ÖLDÜRME
 • TCK 82 KASTEN ÖLDÜRMENİN NİTELİKLİ HALLERİ
 • TCK 83 KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ
 • TCK 84  İNTİHARA YÖNLENDİRME
 • TCK 85 TAKSİRLE ÖLDÜRME
 • TCK 86/1 KASTEN YARALAMA
 • TCK 86/2 BTM İLE GİDERİLEBİLİR KASTEN YARALAMA
 • TCK 87 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA
 • TCK 89 TAKSİRLE YARALAMA
 • TCK 90 İNSAN ÜZERİNDE DENEY
 • TCK 91 ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ
 • TCK 94 İŞKENCE
 • TCK 95 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE
 • TCK 96 EZİYET
 • TCK 97 TERK
 • TCK 98 YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ
 • TCK 99 ÇOCUK DÜŞÜRTME
 • TCK 100 ÇOCUK DÜŞÜRME
 • TCK 101 KISIRLAŞTIRMA
 • TCK 102 CİNSEL SALDIRI
 • TCK 102/2 NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI
 • TCK 102/2 EŞE KARŞI CİNSEL
 • TCK 103 ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
 • TCK 104 15 YAŞINI BİTİRMİŞ OLAN REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
 • TCK  15 YAŞINI BİTİRMEMİŞ REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
 • TCK 105 CİNSEL TACİZ
 • TCK  105/2 NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ
 • TCK 106 TEHDİT
 • TCK 106 MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEHDİT  (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK 107 ŞANTAJ
 • TCK 108 CEBİR
 • TCK 109 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA
 • TCK 112 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ
 • TCK 113 KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ
 • TCK 114 SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • TCK 115 İNANÇ DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • TCK 116 KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ
 • TCK  117 İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ
 • TCK 118 SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • TCK 120 HAKSIZ ARAMA
 • TCK 121 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ
 • TCK  122 NEFRET  VE AYRIMCILIK
 • TCK 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA
 • TCK 124 HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ                  (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK 125 HAKARET
 • TCK 125 KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET
 • TCK 132 HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ
 • TCK 133 KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
 • TCK 134 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL
 • TCK 135 KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ
 • TCK 136 VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME
 • TCK 138 VERİLERİ YOK ETMEME
 • TCK 141 HIRSIZLIK
 • TCK 142 NİTELİKLİ HIRSIZLIK
 • TCK 143 HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ
 • TCK 145 HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI
 • TCK 146 KULLANMA HIRSIZLIĞI
 • TCK 148 YAĞMA
 • TCK 149 NİTELİKLİ YAĞMA
 • TCK 151 MALA ZARAR VERME
 • TCK 152  MALA ZARAR VERMENİN NİTELİKLİ HALLERİ
 • TCK 153 İBADETHANELERE VE MEZARLIKLARA ZARAR VERME
 • TCK 154 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
 • TCK 155 GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
 • TCK 156 BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA
 • TCK 157 DOLANDIRICILIK
 • TCK 158 NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
 • TCK 159 HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN DOLANDIRICILIK
 • TCK 160 KAYBOLMUŞ VEYA HATA SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA ÜZERİNDE TASARRUF
 • TCK 161 HİLELİ İFLAS
 • TCK 162 TAKSİRLİ İFLAS
 • TCK 163 KARŞILIKSIZ YARARLANMA                (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK  164 ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ
 • TCK 165 SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ
 • TCK 166 SUÇ EŞYASINI BİLGİ VERMEME
 • TCK 170 GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI
 • TCK 171 GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI
 • TCK 172 RADYASYON YAYMA
 • TCK 173 ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME
 • TCK 174 TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRMESİ
 • TCK 175 AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
 • TCK 176 İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ EMNİYET KURALLARINA UYMAMA
 • TCK 177 HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI
 • TCK 178 İŞARET VE ENGEL KOYMAMA
 • TCK 179 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
 • TCK 180 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA
 • TCK  181 ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ
 • TCK 182  ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ
 • TCK 183  GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA
 • TCK 184 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
 • TCK 185 ZEHİRLİ MADDE KATMA                              (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK 186 BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDA VEYA İLAÇLARIN TİCARETİ
 • TCK 187 KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA
 • TCK 187 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ
 • TCK 190 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA
 • TCK 191 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK
 • TCK 193 ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ
 • TCK 194  SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİNİ
 • TCK  195 BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANMA
 • TCK 196 USULSUZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ
 • TCK 197 PARADA SAHTECİLİK
 • TCK 199 KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK
 • TCK 199 PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR
 • TCK 202 MÜHÜRDE SAHTECİLİK
 • TCK 203  MÜHÜR BOZMA
 • TCK 204 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
 • TCK 205  RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
 • TCK 206 RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
 • TCK 207 ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
 • TCK 208 ÖZEL BELGEYİ BOZMAK YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK
 • TCK  209 AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
 • TCK 213 HALK ARASINDA KORKU VE PANİK YARATMAK AMACIYLA TEHDİT
 • TCK 214 SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK
 • TCK 315 SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME         (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK 216 HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA
 • TCK 217 KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK
 • TCK 219 GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA
 • TCK 220 SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA
 • TCK 223 ULAŞIM ARAÇLARININ KAÇIRILMASI VEYA ALIKONULMASI
 • TCK 224 KITA SAHANLIĞINDA VEYA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDEKİ SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ
 • TCK 225 HAYASIZCA HAREKETLER
 • TCK 225 MÜSTEHCENLİK
 • TCK  227 FUHUŞ
 • TCK 228 KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA
 • TCK 229 DİLENCİLİK
 • TCK 230 BİRDEN ÇOK EVLİLİK
 • TCK  232 KÖTÜ MUAMELE
 • TCK 233 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ
 • TCK  233/2-3 AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ
 • TCK 234 ÇOCUĞUN VE ALIKONULMASI
 • TCK 235 İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
 • TCK 236 EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA
 • TCK 237 FİYATLARI ETKİLEME
 • TCK 238 KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA
 • TCK 239 TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE BELGELERİN AÇIKLANMASI
 • TCK 240  MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA
 • TCK 241 TEFECİLİK
 • TCK  243 BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME
 • TCK 244 SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME
 • TCK 245 BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
 • TCK 247 ZİMMET
 • TCK 250  İRTİKAP
 • TCK 251 DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ
 • TCK 252  RÜŞVET
 • TCK 255 NÜFUS TİCARETİ
 • TCK 257 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
 • TCK 258 GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI
 • TCK 259 KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ
 • TCK 260 KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI
 • TCK 261 KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE USULSÜZ TASARRUF
 • TCK 262 KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ
 • TCK 263 KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU
 • TCK 264 ÖZEL İŞARET VEYA KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA
 • TCK 265 GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME
 • TCK 266 KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA
 • TCK 267  İFTİRA
 • TCK  268 BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI
 • TCK 270 SUÇ ÜSTLENME
 • TCK 271 SUÇ UYDURMA
 • TCK 272 YALAN TANIKLIK
 • TCK 275 YALAN YERE YEMİN        (Türk Ceza Kanunu suç listesi)
 • TCK  GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK
 • TCK YARGI GÖREVİ YAPANI TANIĞI BİLİRKİŞİYİ ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS
 • TCK 278 SUÇU BİLDİRMEME
 • TCK 279 KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ
 • TCK 280 SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ
 • TCK 281 SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME
 • TCK 282 SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA
 • TCK 283 SUÇLUYU KAYIRMA
 • TCK 284 TUTUKLU HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ DELİLLERİNİ BİLDİRMEME
 • TCK 285 SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ
 • TCK 286 SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI
 • TCK 287 GENİTAL MUAYENE
 • TCK 288 ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS
 • TCK 289 MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA
 • TCK 290 RESMEN TESLİM OLUNAN MALA EL KONULMASI VE BOZULMASI
 • TCK 291 BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK EVİNE GİRME
 • TCK 292 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI
 • TCK 294 KAÇMAYA İMKAN SAĞLAMA
 • TCK 295 MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI
 • TCK 296 HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMALARI
 • TCK 297 İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK EVİNE YASAK EŞYA SOKMAK
 • TCK 298 HAK KULLANIMINI VE BESLENMEYİ ENGELLEME
 • TCK 299 CUMHURBAŞKANINA HAKARET
 • TCK 300 DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA
 • TCK 301 TÜRKLÜĞÜ, CUMHURİYETİ, VEYA TBMM AŞAĞILAMA
 • TCK 302 DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK
 • TCK 303 DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ
 • TCK  204 DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK
 • TCK 205 TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN YARAR SAĞLAMA
 • TCK 306 YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA
 • TCK 307 ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA
 • TCK 308  DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE MALİ YARDIM
 • TCK 309 ANAYASAYI İHLAL
 • TCK 310 CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLİ SALDIRI
 • TCK 311 YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ
 • TCK 312 HÜKÜMETE KARŞI SUÇ
 • TCK 313 HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI İSYAN
 • TCK 314 SİLAHLI ÖRGÜT
 • TCK 315 SİLAH SAĞLAMA
 • TCK 316 SUÇ İÇİN ANLAŞMA
 • TCK 317 ASKERİ KOMUTANLIKLARIN GASBI
 • TCK 318 HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA
 • TCK 319 ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK
 • TCK 320 YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA
 • TCK 321 SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA
 • TCK 322  SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLÜLÜKLER
 • TCK 323  SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA
 • TCK 324 SEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN İHMALİ
 • TCK 325 DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ PAYELER KABULÜ
 • TCK 326  DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER
 • TCK 327 DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME
 • TCK 328 SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK
 • TCK 329 DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARALARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇILAMA
 • TCK 330  GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA
 • TCK 331 ULUSLAR ARASI CASUSLUK
 • TCK 332 ASKERİ YASAK BÖLGELERE GİRME
 • TCK 333 DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA,
 • TCK 333 DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK
 • TCK 334 YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN
 • TCK 335 YASAKLANAN BİLGİLERİ CASUSLUK AMACIYLA TEMİN
 • TCK 336 YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA
 • TCK 338 TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ
 • TCK 339 DEVLETİN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ ELİNDE BULUNDURMA
 • TCK 340  YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ
 • ETİKET:Türk Ceza Kanunu suç listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir