Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği ayakkabı

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği ayakkabı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği ayakkabı 2019

 

…..  KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İL/İLÇE BAŞKANLIĞINA

 

ŞİKAYET EDEN: …………. …..– T.C.NO: …..………..

ADRES:

TEL NO:

ŞİKAYET EDİLEN: X  A.Ş.  (Adres) ,Tel No:

KONU:Ayıplı mal nedeniyle bedelin iadesi talebi/Ayıplı malın ücretsiz tamir ve bakımı talebi/Ayıplı malın bedelinin yasal faizi ile tarafıma iadesi talebi /Ayıplı malın yenisi ile değiştirmesi talebi(Bu seçimlik haklardan bir tanesi seçilebilir.)

UYUŞMAZLIK BEDELİ: (Ayakkabının faturada yer alan tutarını yazınız.)

AÇIKLAMALAR:

Şikayet edilen … firmasından …/…/… tarihinden … bedelle …. marka bir çift spor ayakkabısı aldım.Sağlamlığı ve kalitesi ile bilinen bu markadan aldığım ayakkabının boyası akmaya  yanlarındaki siyah renk solmaya başladı…./…/… tarihinde garanti için … firmasına teslim ettiğim ayakkabı ile ilgili ayakkabının ayıplı olmadığı ve garanti kapsamında işlem yapılamayacağı belirtilerek işlem yapılmaksızın …/…/… tarihinde tarafıma iade edildi.

İade ve şikayetin garanti kapsamında olmamasına neden olarak da kullanım kılavuzunda yer alan talimata aykırı kullanım belirtilmiştir ancak ayakkabıyı yaklaşık … ay kullandım ve bu süre içerisinde ayakkabıyı yıkama vb bir durum söz konusu olmadı.

6502 sayılı kanunda ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

Şüphe yoktur ki şikayete konu ayakkabı objektif olarak sahip olması gereken niteliklere sahip değildir ve ayıplı mal statüsündedir.

6502 sayılı kanun ayıplı malın varlığı halinde tüketicilere bir takım seçimlik haklar tanımıştır.

Bu seçimlik haklardan bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkımı kullanmak istiyorum.

(ALTERNATİF)Bu seçimlik haklardan malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebim vardır.

Tüm bu nedenlerle haklı talebimi yerine getirmeyen firmaya karşı  Hakem Heyetinize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEP : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer yasal mevzuat

DELİLLER : ……..Tic.A.Ş’ye  ait …………. tarihli fatura,……. tarihli garanti  kapsamında yaptığım başvuruya firma tarafından verilen cevap,garanti belgesi fotokopisi.

NETİCE-İ TALEP  :Yukarıda açıklanan nedenlerle ödenen bedelin iadesine/ bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme karar verilmesini,saygılarımla arz ve talep ederim.…./…./2019

         ŞİKAYET EDEN

                                                                                                                     İmza

Ad/Soyad

 

 

Tüketici hakem heyeti dilekçe örneği ayakkabı 2019 (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir