Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019

trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2018
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019

….. NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE;

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                 :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ       :

KONU                           : Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün SERİ, ….sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağının itirazım ve iptali talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Adıma kayıtlı … tescil plakalı aracıma ilişkin olarak,Karayolları Trafik Kanunun …. Maddesi hükmüne istinaden “……… “ kuralının ihlal edildiğinden bahisle gıyabımda kesilen dava dilekçeme ekli toplam …tutarında ceza tutanağı hazırlanıp …. Tarihinde tarafımca tebelüğ edilmiştir.

Hakkımda tahakkuk ettirilen idari para cezası hukuka ve yasaya aykırıdır.Şöyle ki;

Kesilen idari para cezasına ilişkin benzer bir olayda Yargıtay kararında“Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı” hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir.Bu kapsamın dışında tuzak radar diye tabir edilen hallerin var olması durumunda iptali için başvurulabilinir.Kararın devamı şöyledir;”Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla bilgilendirme yapmadan kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.”denilmektedir.İdari para cezasının kesildiği yerde ve öncesinde herhangi bir ikaz uyarı veya tabela bulunmamaktadır.Tabiri caizse tuzak radar uygulaması söz konusudur.

Alternatif Cezanın kesildiği gün ve saatte araç tarafımca kullanılmamaktaydı.Bu durum hakimliğinize sunmuş olduğum belgelerden anlaşılacaktır.Ceza tutanağı, cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde hukuka aykırıdır.İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde şahsıma ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamaktadır.

Alternatif Cam filmine ilişkin Yargıtay kararı şu şekildedir. “..bahse konu filmlerin görüşü engellediğine dair idari yaptırım tutanağında (ceza tutanağı) herhangi bir tespit yapılmadığı gibi buna ilişkin raporda aldırılmadığı, kaldı ki muteriz tarafından dosyaya sunulan söz konusu araca ilişkin fotoğraflarda çıplak gözle bakıldığında dahi söz konusu filmlerin görüşü engellemediğinin anlaşılması karşısında,  denilmek suretiyle cezayı yazan görevlinin cam filminin sürücünün görüşünü engelleyip engellemediğini tespit ederek bunu tutanağa geçirmesi gerektiği,ayrıca görüşü engellemediğinin ispatı halinde de cezaya hükmedilemeyeceği” belirtilmiştir.Hal böyle iken kararda bahsedildiği üzere bir tespit yapılmaksızın kesilen ceza açıkça hukuka aykırıdır.

Arz ve izah edilen nedenlerle iş bu idari para cezasının ve tutanağın iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ……………., ……….seri, ………… sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İtiraz Eden

EKLER :

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019 İndir Word

Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği 2019 İndir Pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir