Ticari Davalarda Arabulucu Başvuru Dilekçesi Örneği

ticari davalarda arabulucu başvuru dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Ticari Davalarda Arabulucu Başvuru Dilekçesi Örneği

 

………  ADLİYESİ ARABULUCULUK BÜROSUNA

 

Başvuran                   

İşçinin Adı Soyadı        :

T.C. Kimlik No             :

Adresi                           :

Telefon                         :

Karşı taraf

İşyerinin Unvanı           :

İşverenin Adı Soyadı    :

Adresi                           :

Telefon                         :

Konu                             : Ticaret Kanunundan Doğan Zorunlu Arabuluculuk Başvurusudur.

Açıklamalar                :

  1. … Makine şirketi arasında imzalanan …/…/… tarihli Gemi Finansal Kiralama Sözleşmesine göre, …..000 TL profarma fatura konusu … – 2015 model yat’ın davalı tarafından finansal kiralama yoluyla kiralanması konusunda anlaştık,sözleşme tarihinden, dava tarihine kadar tüm kira bedellerinin ödeme planına uygun olarak şirketimizce ödenmiştir, ancak davalı şirket tarafından sözleşme konusu yat teslim edilmemiştir.
  2. Bu nedenle davalının sözleşmeye aykırı eylemi nedeniyle, …. Noterliğinin …/…/…. Tarih … yevmiye numaralı işlemi ile sözleşmeden kaynaklanan edimin ifası hususunda bildirimi yapılmıştır.
  3. Davalıya gönderilen ihtara verilen cevapta, yat’ın teslim edilememesinden dolayı sorumlu olmadıkları tarafımıza bildirilmiştir, yeniden ihtarname gönderilerek yat’ın teslim edilmesini, aksi takdirde sözleşmeden dönülmüş sayılacağı  ve ödenen bedellerin faiziyle birlikte iadesinin isteneceğinin ihtar edilmiştir.
  4. Davalı taraf  bunu kabul etmediğini beyanı üzerine davalının sözleşmeye uymaması üzerine bu nedenle 12.08.2015 tarihli Gemi Finansal Kiralama Sözleşmesi feshedilmiştir.
  5. Arz ve izah edilen nedenlerle ihtarname ile tanınmış bulunan süreye rağmen ihtarnamede belirtilen borçların ödenmediği gibi ödeme konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığından iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.
  • Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydı ile …. TL’nin TTK, FKK ve finansal kiralama sözleşmeleri hükümleri gereğince finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin ,temerrüt faizi ile birlikte tarafımıza iadesi konusunda dilekçemde belirttiğim hususlar dikkate alınarak, karşı taraf ile uzlaşmak istiyorum.
  • Gereğini saygılarımla arz ederim. …/…/…

 

İmza

Adı Soyadı

Ekler:

  • …/…/… tarihli sözleşme,
  • Ödeme belgeleri,
  • ……

İLGİLİ BAĞLANTI: Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir