Terk nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği

terk nedeniyle boşanma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi örneği hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları ve terk nedeniyle boşanma kapsamında akla gelebilecek soruları sizler için inceledik.

Eşim evi terk etti boşanabilir miyim?

Medeni Kanunda eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğer eşi terk etmesi veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi ve belli bir takım şartlarında bulunması halinde boşanma talep edilebileceği  belirtmiştir.

Dilekçe örneği hazırlanırken Medeni Kanun kapsamında evi terk eden eşin maksadının  evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek olduğu cümlesi üzerinde özellikle durulmuştur.Zira bu davada ispat edilmesi gereken en önemli nokta budur.Bu kısımı yaşadığınız somut olaylarla desteklemeniz gerekmektedir.

Eşim eve dönmeme engel oluyor evi terk etmiş sayılır mıyım?

Ayrıca terk kavramını genişleterek eşlerden birinin diğer eşin ortak konuta dönmesini engellemesi ,engellemede bulunan eşin ortak konutu terk etmiş sayılacağını ifade etmiştir.

Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, ayrılık en az dört ay sürmüş ve bu durumun devam ediyor olması gerekir. Bu sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz (TMK 164).

Terk nedeniyle boşanmada ihtar çektiğimi dilekçede nasıl ifade edebilirim?

Terke dayalı boşanma davası açılabilmesi için, önce yasanın aradığı koşullara uygun ihtar isteğinde bulunulması gerekir.Hakim tarafından yapılan “ihtar” terk sebebine dayalı boşanma davasının dava şartıdır.Dilekçe örneği bu önemli noktayı “…/…/… tarihinde … Aile Mahkemesinin …  sayılı kararı ile davalının ortak konuta dönmesi maksatlı bir ihtar çekilmiştir.Toplamda 6 ay ve  ihtarın çekilmesinden itibaren iki ay geçmesine rağmen davalı ortak konuta dönmemiştir.”  şeklinde ifade etmiştir.Bu kısımda görüleceği üzere tarihleri ile terk ihtarının ve ilgili Aile Mahkemesi kararının belirtilmesi gerekmektedir.

Mahkemece verilecek ihtar kararında; davet edilen evin açık -ayrıntılı- adresi gösterilmeli, davet eden eş evde bulunmayacaksa evin anahtarının bulunduğu yer belirtilmeli; davet edilenin yol gideri konutta ödemeli olarak gönderilmeli ve özellikle davete iki ay içinde uyulması gerektiği, aksi halde bunun doğuracağı sonuçların neler olduğu açıklanmalıdır​

Bu konuya Yargıtay’ın bakışı;

Yargıtay evlilik birliğinin temelli olarak sarsıldığını, ortak hayatın devamına imkan kalmadığını ileri süren tarafın, eşini eve davetinin iyi niyetli sayılamayacağına hükmetmiştir.

Yargıtay bir kararında ; eşine hakaret ve küfür edip, şiddet uygulayan, eşini ve ortak çocukları evden kovan eşin gerçekte iddia ettiği gibi terk edilen değil, terk eden eş olduğunun kabulü gerektiğini belirtmiştir.


Terk nedeniyle boşanma dilekçe örneği word ve pdf formatında  sayfanın altında yer alan linklerden indirilebilir.


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                            ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                        : …………...- TCNO: … .. ………. ..

ADRES                         :

DAVALI:

ADRES                         :

DAVA KONUSU        :Terk nedeniyle boşanma ,….TL Maddi ve …. TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat,tedbir ve yoksulluk nafakası ve velayet İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı olduğum eşim ile …/…/… tarihinde evlendim ………….. senedir evli bulunmaktayız .. ve .. yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

Davalı …. Sektöründe çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.

Davalı olduğum eşim ………   ………… tarihinde evlilik birliğinin kendilerine yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmemek içim ortak yaşamış olduğumuz ikamet adresini (……………..) 4 ay önce terk etmiş ve belirtmiş olduğum ailesinin ikamet adresin de yaşamaya başlamıştır.

Kendisine eve dönmesi için araya akrabalar sokulmuş, haber gönderilmiştir fakat davalı eşim bu çabalara rağmen eve dönmemiş uzlaşmaya çalışmamıştır ve kendisi eve dönmeyeceğini beyan etmiştir.

Bunun üzerine  …/…/… tarihinde … Aile Mahkemesinin …  sayılı kararı ile davalının ortak konuta dönmesi maksatlı bir ihtar çekilmiştir.Toplamda 6 ay ve  ihtarın çekilmesinden itibaren iki ay geçmesine rağmen davalı ortak konuta dönmemiştir.  evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek Açıkça anlaşılacağı üzere davalının ortak konuta dönememesini gerektirecek haklı bir neden yoktur.

Türk Medeni Kanunun 164. Maddesi şöyledir; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.” Kanun maddesi ve Yargıtay’ın içtihatları da göz önünde bulundurulduğunda davalının mevcut durumu ilgili maddenin kapsamındadır.

Oturduğum ve karşı tarafı davet ettiğim  ev halen yukarıda belirttiğim adres de müstakil olup normal şartlarda üç kişilik bir ailenin yaşayabileceği şekilde döşenmiş bulunmaktadır.

Belirttiğim üzere söz konusu evlilikten müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli olmadığı gibi evlilik birlikteliği süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuklarım maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimleri ve bakımları tarafımca bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiş,iyi eğitim almaları sağlanmıştır.Çocuklarımın annesi olarak   yetiştirilmeleri açısından sosyal ve kültürel durumum, daha üst seviyededir.Çocukların yaşlarının küçük olması anne sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacak yaşta olmaları benim tarafımdan şefkat ve ilgiyle büyütülmeleri de dikkate alınarak velayetin şahsıma verilmesi çocukların menfaatine çok daha uygundur.

Anne ve babanın sağlık durumu, davranışları, fiili statüsü  : (Alkolik olması, akıl hastası olması, psikolojik ve ruhsal problemlerinin olması, dengesiz olması, ölmüş olması, Anne veya babadan birinin sadakatsiz olması, şiddet uygulaması, velayeti istememesi, kötü davranması, tehdit etmesi, tutuklu olması, Mesleğinin ne olduğu, ekonomik durumları, yaşanılan ortam, adli sicil kaydında suç kayıtlarının bulunması..)

Çocuklarımın bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir.Yanımda olan müşterek çocukları ……. için …. TL tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline ayrıca şahsım adına dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası dönüştürülmesine karar verilmesini talep ediyorum.

Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler,hakaretlere maruz kalmam ve toplum içerisinde küçük düşürülmem,tüm gayretlerime karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki şahsımda büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, bu üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girdim.

Davalı tarafından oluşturulan ve tarafımda oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan…. TL manevi tazminat ve …. TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değilim.Bu nedenle yargılama masraflarını karşılayacak durumum yoktur.Öncelikle, yararıma adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.Buna ilişkin mahkemenizce re’sen yapılacak araştırmaya ek olarak muhtarlıktan aldığım yoksulluk belgesini de mahkemenize dilekçem ekinde sunulmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,çocuklarımın her biri için … TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. 164 v.d. md. ve diğer yasal nedenler.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanıklar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,

Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine , boşanma sebebiyle ve maruz kaldığım onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma … TL maddi, … TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,

Dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuklarımızın bakım ve iaşesi için … TL nafakaya kesinleşmeden sonra  iştirak nafakası olarak devam etmesine  hükmedilmesine,

Müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. TARİH

 DAVACI


terk nedeniyle boşanma dilekçesi örneği indir word

terk nedeniyle boşanma dilekçesi örneği indir pdf


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir