Terekenin tespiti istem dava dilekçesi örneği

adli para cezasının taksitlendirilmesi dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Terekenin tespiti istem dava dilekçesi örneği

                      …… … NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                      (mirasbırakanın ikamet adresi mahkemesi)

DAVACI (MİRASÇI).….…:         ……………TC.N:…

ADRESİ……………………….…..:

DAVALI.……………………….….:Hasımsız      

KONU………………………….…..:Terekenin tespiti talebinden ibarettir.

 AÇIKLAMALAR……..……: 

…………………ili, ……………….. İlçesi, ……….hane, …….cilt, nüfusuna kayıtlı…………………. ……./………/………. tarihinde vefat etmiştir.Geride kanuni mirasçı olarak …………………………………………………………(babası/ eşi/ annesi/ çocukları)…………………………….. bırakmıştır.

            Muris vefat ettiği tarihte mirasçılardan … ile birlikte yaşamaktaydı.Murisin terekeye dahil olan ziynet eşyaları,hisse senetleri ve tapuları bu evde bulunmaktadır.Ancak taleplerime rağmen bunlar hakkında tarafıma bilgi vermekten kaçınılmaktadır.

            Duyumlarıma göre, muristen intikal eden malların kaçırılma ve gizlenmesi girişimlerinin başlamıştır.

            Açıklanan nedenlerle murisin mallarının kaçırılmasını önlemek için ihtiyati tedbiri istemek ve murisin terekesinin tespiti ile terekenin defterinin tutulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                     : 4721 S. K. m. 590,  HUMK ve sair hukuki mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                        : Nüfus kaydı, veraset ilamı ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarda açıklanan nedenlerle,

Murisin mallarının kaçırılmasını önlemek için …………………….adresindeki dairesinin mühürlenmesine,murisin terekesinin tespitine,tereke defterinin tutulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.TARİH

                                                                                                                                                  Davacı

Terekenin tespiti istem dava dilekçesi İNDİR (WORD)

Terekenin tespiti istem dava dilekçesi İNDİR (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.