Teminat mektubu iade dilekçe örneği

Teminat mektubu iade dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Teminat mektubu iade dilekçe örneği

……… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO    :

DAVACI          :

VEKİLİ            :

KONU            : Teminat mektubunun iadesi talebidir.

Sayın mahkemenizden talep üzerine …/…/… tarih …./….. D.İş sayılı kararı ile verilen ihtiyati haciz kararı … İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyası ile takibe konu edilerek tüm borçlular bakımından takip kesinleşmiştir.

Arz edilen nedenle ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için mahkemenize sunulan teminat mektubunun tarafımıza iadesini vekaleten arz ederiz. …/…./…

 

DAVACI VEKİLİ

 

 

….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 20…/  E.

 

……… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

Mahkemenizce verilen …/…/… tarih …D.İş sayılı ihtiyati haciz kararı ilgilisince takibe konu edilmiştir.Müdürlüğümüzün … esas sayılı dosyası ile yürütülen takip,borçluların itiraz etmemesi neticesinde …/…/… tarihi itibariyle tüm borçlular bakımından kesinleşmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz olunur. …/…/…

 

İcra Müd.

 

Teminat mektubu iade dilekçe örneği (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi

Vergi dairesi teminat değişikliği dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir