Tekerrüre esas sabıka kaydı ne demek

hagb kararı tekerrüre esas alınır mı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tekerrür Nedir ? Tekerrüre esas sabıka kaydı ne demek ? Hangi sabıka kaydı tekerrüre esas olur ? Sorularının yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tekerrür Nedir ? Ne Anlama Gelir ?

Tekerrür kelime anlamı itibariyle tekrar etmek ( tdk.) anlamına gelir.Hukuki anlamı tekerrür hükümlerinin uygulanmasına neden olabilecek birden fazla suç işlenmesidir.

Bir başka deyişle hukuk düzeninin getirdiği ceza hükümlerinin birden fazla ihlal edilmesi anlamına gelir.

Hukuk düzeni geçmişten günümüze tekraren suç işleyen bireyleri ilk kez suç işleyenlere göre daha ağır koşullarda cezalandırmıştır.

Bu cezalandırma şekli, kimi zaman suç sonucu hükmedilen netice cezanın artırılması kimi zamanda infaz koşullarını ağırlaştırılması şeklinde olmuştur.

Kanun koyucu tekerrürün varlığı halinde, artık bireyin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği varsayımından hareket etmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile getirilen değişiklik sonucunda, tekerrür halinde suçtan dolayı verilen cezada artırıma gitme uygulamasına son verilerek,ayrı bir infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri benimsenmiştir.

Tekerrüre esas sabıka kaydı ne demek ?

Mahkemeler mahkumiyet kararları tesis ederken,kişinin daha önceden suç işleyip işlemediğine bakar.

Suç kaydının varlığı halinde bunun tekerrüre esas olup olmayacağını değerlendirir.

Ardından bu suç kaydı tekerrüre  esas olabilecek nitelikte ise kararında “Tekerrüre esas suç kaydı bulunduğundan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ve cezanın infazı sonrasında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” benzeri bir hüküm maddesine kararında yer verir.

Tekerrüre esas sabıka kaydı ,geçmişte işlenen suç nedeniyle,işlenen yeni suçun infaz koşullarının ağırlaştırılmasına ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına neden olan sabıka kaydıdır.

Tekerrür hali var denilebilecek sabıka kayıtları nelerdir? 

Tekerrür hükümlerinin uygulanması için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

Geçmişte işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunmuş ise cezanın infazından itibaren beş yıl içinde yeni bir suç işlenmesi halinde geçmişte işlenen suç tekerrür hükümlerinin uygulanmasına neden olur.

Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl içinde yeni bir suç işlenmesi halinde geçmişte işlenen suç tekerrür hükümlerinin uygulanmasına neden olur.

Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Hagb kararı tekerrüre esas alınır mı ?

Hagb tekerrüre esas olamaz çünkü hagb mahkumiyet kararı değildir.Bir kararın tekerrüre esas alınabilmesi için mahkumiyet hükmü olması zorunludur.

Etiket: Tekerrüre esas sabıka kaydı ne demek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir