Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği

İŞ AKDİNİN TEK TARAFLI FESHİ BİLDİRİMİ

Sayın Muhatap ;

Şirketimizde  …./…./20…  tarihinden itibaren … olarak çalıştığınız tespit edilmiş olup,…….. nedeniyle, iş bu sözleşmeniz 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi gereğince bu yazının size tebliğ edilmesinden itibaren ….. hafta geçtikten sonra …../…../20… tarihinde feshedilecektir.

Bu yazının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren sözleşmenizin feshedileceği tarihe kadar günlük 2 (iki) saat yeni iş arama izniniz olup bu izni ister ayrı ayrı isterseniz önceden haber vermek kaydıyla ve işten ayrılmanızdan önceki günlere rast getirerek toplu olarak kullanabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur. ……/…../20…

                                                                                                                                                     İmza/Kaşe

Ad Soyad

(İşveren)

Tebellüğ Eden:                                                  Tebliğ Eden:

Tarih:                                                                            Tarih:

 İmza:                                                                            İmza:


Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği İNDİR WORD

Tek Taraflı Fesih Dilekçe Örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir