Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği

tek taraflı boşanma dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tek taraflı boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır ?

Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği nasıl hazırlanır kısaca değindikten sonra dilekçe örneğimize yer vereceğiz.

Tek taraflı boşanma dilekçesi, hazırlanırken içeriğinde bulunması gereken temel başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

Boşanma talebi ve nedeni,

Boşanma nedeninin dayanakları/delilleri,

Müşterek çocuk var ise velayet talebi,

Talep ediliyorsa iştirak,tedbir,yoksulluk nafakası,

Dava masraflarını karşılamak için maddi gücünüz yeterli değilse adli yardım talebi,

Talep edilmekte ise maddi ve manevi tazminat istemi.

Boşanmada mal paylaşımına ilişkin talepler ayrıca açılacak mal rejiminin tasfiyesi talepli davada yer almalıdır.Boşanma davası ile talep edilmesi halinde mahkemece bu talepler ayrılarak ayrı bir dosya üzerinden davanın devam etmesi sağlanacaktır.

Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği yukarıda yer verilen başlıkları içerir şekilde yazımızın devamında yer almaktadır.

Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği

NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE

                                                                                      (Buraya boşanma davasının açılacağı

                                                                                                  İl ya da ilçenin adını yazınız.)

 

 

DAVACI :Ad Soyad,TC.Kimlik No:   (Kendinize ilişkin bilgileri yazınız.)

ADRES:

DAVALI: Ad Soyad,TC.Kimlik No:  (Boşanmak istenilen eşi bilgilerini yazınız.)

ADRES:

DAVA KONUSU:Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma ,10.000,00 TL Maddi ve 10.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 20.000,00 TL. Tazminat,Tedbir ve Yoksulluk Nafakası ve Velayet İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendik ve bu evlilikten 5 yaşında müşterek bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Davalı …… sektöründe …. olarak çalışmakta ve aylık geliri … TL civarındadır.Ben ise …. Sektöründe ….  personeli olarak çalışmaktayım,aylık gelirim …TL’dir

Davalı eşe karşı evlilik birliğinin üzerime yüklediği tüm sorumlulukları yerine getirmeme rağmen, davalının evliliğin başlangıcından itibaren süregelen sorumsuz tavır ve yaşantısı ,davalı ile olan kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu gelinen aşamada evlilik birliğini çekilmez hale getirmiştir.

Davalının sinirli ve geçimsiz bir kişiliği vardır. Küçük sorunlar davalının tavır ve davranışları nedeniyle büyümüş,kavga ve tartışma devamlılık kazanmıştır.Evlilikten beklenilen huzurlu ve mutlu aile ortamı bir türlü kurulamamıştır.

Yetişme tarzındaki farklılıklar nedeniyle evliliğimiz fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız hale gelmiştir.

Davalının fiziksel ve manevi şiddeti nedeniyle aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır

Arz ettiğim üzere dava konusu evlilikten müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşayışı ve kişiliği çocuk büyütmeye elverişli değildir.

Davalı evlilik süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuğumun maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimi ve bakımı,şahsım tarafından bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiştir.Bu nedenle müşterek çocuğun velayetinin tarafıma verilmesini talep ediyorum.

Çocuğumun bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri  için 1.000,00 TL tedbir nafakasına karar verilmesine, kararın kesinleşme sonrası  tedbir nafakasının her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline,dava sonuçlanıncaya kadar 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası dönüştürülmesine karar verilmesini talep ediyorum.

Evliliğimizi sürdürme çabalarıma rağmen kusurlu davranışlarını değiştirmeyen her fırsatta beni aşağılayıp hor gören davalının hayatımda meydana getirdiği onarılması güç zararlar ve psikolojik çöküntünün kısmen de olsa hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 10.000,00 TL manevi tazminat ve 10.000,00 TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu gereği “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,müşterek çocuk için  1.000,00 TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak toplam 20.000,00TL tazminata hükmedilmesini talep etmek için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. Türk Medeni Kanunu 166 v.d. md. ve diğer yasal nedenler.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, sosyal inceleme raporu, sosyal ekonomik durum araştırması, tanık, keşif, bilirkişi ve sair bütün deliller.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,

Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine , 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini, karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine karar verilmesini,

Dava sonuçlanıncaya kadar 500 TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuğumuzun bakım ve iaşesi için 1.000,00 TL nafakaya,bu nafakanın davanın kesinleşmeden sonra  iştirak nafakası olarak devam etmesine  hükmedilmesine,

Müşterek çocuğumuz ….’in velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ederim. …/…/…

                  DAVACI

İmza

Ad Soyad

 

 

Tek taraflı boşanma dilekçesi örneği (indir)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir