Tefecilik şikayet dilekçesi örneği

tefecilik şikayet dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tefecilik şikayet dilekçesi örneği


… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

(SUÇTAN ZARAR GÖREN)

ŞİKAYETÇİ:

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :  Tefecilik

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli ile …/…/… tarihinde … isimli şahsın aracı olması neticesinde tanıştım. Şahıs ile yaptığımız görüşmede borç para verebileceğini bunun karşılığında aylık %X faiz alacağını ifade etti. Ben de içinde bulunduğum maddi sıkıntı nedeniyle kabul ederek borç parayı aldım. Şüpheli bu borca karşılık olarak da …. TL bedelli 3 adet hatır çeki imzalattı. Ana paranın ödenmesi halinde bu çeklerin iade edileceği yönünde şifahi olarak anlaşıldı.Ancak şüpheli kendisinden alınan borç ödenmesine rağmen çekleri iade etmekten kaçınarak banka vasıtası ile çekleri bankaya ibraz ederek karşılığını almıştır.

TCK'nın 241. maddesinde tanımlanan tefecilik suçunun oluşabilmesi için kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesinin yeterlidir.

Bu nedenle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması,gerekmekte ve talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. 241 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. .../.../...

Şikayetçi

 

Etiket: # Tefecilik suçu şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir