Tedbir nafakasına itiraz dilekçe örneği

Tedbir nafakasına itiraz dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tedbir nafakasına itiraz dilekçe örneği 

 … AİLE MAHKEMESİNE

 

DOSYA ESAS NO:

DAVALI: Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

VEKİLİ : Av.

DAVACI : Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

ADRES:

KONU : …/…/… tarihli celsede alınan …. TL tedbir nafakası kararının kaldırılması aksi kanaat hasıl ise azaltılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

 • Mahkemenizde derdest …../…. Esas sayılı çekişmeli boşanma davasının …/…/… tarihli celsesinde davacı lehine Türk Medeni Kanunun 169’ncu maddesi kapsamında ….TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir.
 • Müvekkil … olarak çalışmaktadır.Aylık geliri …TL’dir.Ayrıca boşanma davası nedeniyle eşi ile ayrı yaşadığından ev tutmuş ve …TL kira ödemektedir.
 • Bununla birlikte davacı ise müvekkille alınan ortak konutta kira vermeksizin oturmakta ve …. Şirketinde çalışmakta ve düzenli geliri bulunmaktadır.
 • Mahkemenizce talep edilen ekonomik ve sosyal araştırma müzekkerelerin sonucu halen dosyaya ithal edilmemiş ise de tarafımızca müvekkilin kira kontratı ile maaş bordosu dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmuştur.
 • SGK araştırması ile davacının çalıştığı ve düzenli gelirinin bulunduğu anlaşılacaktır.
 • Türk Medeni Kanunun 169’ncu maddesinde “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.” Hükmü yer almaktadır.
 • Tedbir nafakasının amacı eşlerden birinin boşanma sürecinde geçinme güçlüğüne düşmesine engel olmaktır.Ancak derdest davada yukarıda açıklanan nedenlerle davacının geçim güçlüğü çekmesi söz konusu değildir.Bilakis müvekkil arz edilen nedenlerle geçimini zorlukla temin etmektedir.
 • Arz ve izah edilen nedenlerle mahkemenizce …/…/… tarihli celsede alınan davacıya … TL tedbir nafakası ödenmesi ara kararının kaldırılmasına,aksi kanaat hasıl ise nafaka miktarından hakkaniyete uygun şekilde indirim yapılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen,mahkemenizce resen dikkate alınacak nedenlerle;

1- Mahkemenizce …/…/… tarihli celsede alınan davacıya … TL tedbir nafakası ödenmesi ara kararının kaldırılmasına,aksi kanaat hasıl ise nafaka miktarından hakkaniyete uygun şekilde indirim yapılmasına

2- Davacının SGK kayıtlarının dosyaya eklenmesine,karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/…

DAVALI VEKİLİ

Av.

 

Tedbir nafakasına itiraz dilekçe örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


Tedbir nafakasına itiraz edilir mi ?

Boşanma davası devam ederken ara karar ile tedbir nafakası ödenmesine ilişkin karar alınması halinde itirazın mümkündür.

Buna ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 2013/1 esas nolu hükmünün ilgili kısmı şu şekildedir;

"Genel olarak taraflardan biri yararına usuli kazanılmış hak doğurmamış olan ara kararından hâkim kendiliğinden dönebileceği gibi, taraflardan her biri de bu nitelikteki ara karardan dönülmesini hâkimden isteyebilir."

Hukukumuzda ara kararlara karşı müracaat imkânları; 1) itiraz 2) Nihai kararla birlikte temyizdir (5236 s. K. ile yeniden düzenlenmeden önceki HUMK m.427; karş. 6100 sayılı HMK m.341 ve m.361).

Kanun yolu kavramı, bir kazai kararın daha üst bir mahkemede kontrol ettirilebilmesi imkânı olarak tanımlandığında temyiz bir kanun yolu olduğu halde itiraz, ara kararı vermiş olan aynı mahkemeye (hâkime) yapılacağından bu tanım açısından kanun yolu olarak vasıflandırılamaz.

1086 sayılı mülga HUMK, bazı ara kararlarına karşı aynı mahkemeye itiraz etmek imkânını açıkça tanımıştı.

Mesela bir ara kararı olan gıyaben verilmiş ihtiyati tedbir kararına itiraz edilebilir.

Tahkikat hâkiminin, ikame edilmek istenilen delillerden hangilerinin kabule şayan olduğu, hangilerinin olmadığını tespit eden kararı (HMK m.189/4; HUMK m.218), aleyhine esas davanın muhakemesi sırasında itiraz edilebilir.

Delillerin tespitine ilişkin karara karşı da itiraz edilebilir ve bu itirazı delilleri tespit eden hâkim halleder (HMK m.402/3; HUMK m.373). "

Bu kapsamda konumuzda olduğu gibi ara kararla tedbir nafakasına hükmedilmesi halinde,kararı veren mahkemeye itiraz etmek mümkündür.Ancak Yargıtay kararında da belirtildiği üzere bir kanun yolu değildir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. (Tıklayınız.)

Tedbir nafakasına itiraz süresi nedir ?

Mahkemece ara kararla alınan tedbir nafakasına itiraza ilişkin bir süre bulunmamaktadır.

Tedbir nafakasının kaldırılması davasında yetkili mahkeme neresidir ?

Ara kararı veren mahkeme bu başvuruyu inceleyecek mahkemedir.

Tedbir nafakasına itiraz dilekçe örneği (indir)

2 yorum

 1. Av Ayşe Erdiner Yanıtla

  Örnek Dilekçe çalışması için çok teşekkürler. İyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.

  • Yazar YazarYanıtla

   Bizi tercih edip, teşekkür etme nezaketi gösterdiğiniz için biz teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Size de iyi çalışmalar ve kolaylıklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir