Tedbir nafakası dilekçe örneği

Tedbir nafakası dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tedbir nafakası dilekçe örneği  ve indirme linki sayfanın devamındadır.

Tedbir nafakası nasıl alınır ?

Türk Medeni Kanunun 169'ncu maddesi gereğince davanın devamı süresince gerekli
olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.

Tedbir nafakası da bu kapsamda eşlerden birinin boşanma davasının devamı süresince geçimini temin maksadıyla alınan geçici önlemler arasındadır.

Kanunun maddesinde mahkemece bu kararın re'sen yani kendiliğinden alınacağı belirtilmiş ise de boşanma davası açılırken talep etmekte fayda vardır.

Boşanma davası açılırken tedbir nafakası talep edilmemiş ise sonradan mahkemeden tedbir nafakasına hükmedilmesi istenebilir.Tedbir nafakası talepli dava dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yazımızın devamında yer alan  " tedbir nafakası dilekçe örneği " boşanma davası sonrasında mahkemeden tedbir nafakası talebine ilişkindir.

Tedbir nafakası ne zaman sona erer ?

Tedbir nafakası boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesi ile sona erecektir.


Tedbir nafakası dilekçe örneği

AİLE MAHKEMESİNE
………

DOSYA NO:

DAVACI: Ad Soyad ,TC Kimlik No:

ADRES:
DAVALI: Ad Soyad ,TC Kimlik No:

ADRES:
TALEP KONUSU: Tedbir nafakasına hükmedilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:
Mahkemenizde derdest olan ….. esas sayılı çekişmeli boşanma davasını açmak maksadı ile  mahkemenize sunulan boşanma dava dilekçesi ile boşanma ve nafaka talebinde bulunulmuş ise de tedbir nafakası talep edilmemiştir.

Ancak devam eden süreçte müşterek çocuklarının eğitim ve diğer masraflarının artması nedeniyle geçim güçlüğü hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunun 169’ncu maddesi gereği “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.”

Arz ve izah edilen nedenlerle,….. TL tarafıma,….TL müşterek çocuklara olmak üzere toplamda aylık  …TL tedbir nafakasının,davalıdan alınarak tarafıma verilmesini talep etmek maksadıyla iş bu başvuruyu yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 sayılı Medeni Kanunun 196’nci maddesi ve ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Arz ve izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlerle,

….. TL tarafıma,….TL müşterek çocuklara olmak üzere toplamda aylık  …TL tedbir nafakasının,davalıdan alınarak şahsıma verilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.  …./…/…

Davacı

 

EKLER:

 

İlgili Bağlantı: Boşanmadan nafaka davası dilekçe örneği

Tedbir nafakası dilekçesi örneği (indir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir