Tavzih dilekçesi örneği

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tavzih dilekçesi örneği

 

….. AİLE MAHKEMESİ’NE

…..

ESAS NO :

KARAR NO:

DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

KONU : Tavzih talebim hakkındadır.

A Ç I K L A M A L A R

1.Mahkemenizde görülen ve … tarihinde karar bağlanan … esas …. Karar sayılı mal rejiminin tasfiyesi davasında,edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında meydana gelen alacağıma ilişkin talepte bulunmuştum.

2.Yapılan yargılama sonucunda, taleplerim doğrultusunda doğrultusunda … adresinde yer alan taşınmaz ve … plakalı araca ilişkin tasfiyeden doğan alacağıma ilişkin olarak karar verilmiştir.

3.Ancak her ne kadar talebim doğrultusunda karar verilmekle beraber, davaya konu olan … ili … ilçesi No:9 olarak değil de, maddi hata neticesi……………………. olarak yazılmasına karar verilmiştir. Maddi hatanın gözen kaçması nedeni ile karar kesinleşmiştir

4.İş bu maddi hata yüzünden müvekkilim adına karar verilen taşınmazın tahliyesi                          mümkün olmadığından tavzih kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler: İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller : Mahkemenizin ……. sayılı dosyası ve diğer hukuki deliller.

Netice ve İstem : Arz edilen sebeplerle talebimin kabulü ile; yukarda esas ve karar numarası verilen davaya konu olan adreste … olarak görünen maddi hatanın, …. şeklinde düzeltilmesi hususunda tavzih kararı verilmesi, saygıyla vekaleten arz olunur.

Davacı

 

Tavzih dilekçesi örneği İNDİR WORD

Tavzih dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir