Taşınır satış talebi dilekçe örneği

Taşınır satış talebi dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Taşınır satış talebi dilekçe örneği

ADALET BAKANLIĞI

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

ALACAKLI :

ADRES:

BORÇLU:

ADRES:

TALEP : Borçlu adına kayıtlı dosya kapsamında haczedilen taşınırın satış talebi hakkında.

Müdürlüğünüz … esaslı dosyası yürütülen icra takibi kapsamında haczedilen borçluya ait …. Plakalı aracın kıymet taktiri …/…/… tarihi itibariyle itiraz olmaksızın kesinleşmiştir.Bu aşamada borluya ait aracın satışını talep etme gereği hasıl olmuştur.

Takibe konu aracın kesinleşen kıymet takdirleri üzerinden satışına karar verilmesini,satışın usulüne uygun olarak ilana çıkarılmasını,satış ilanının taraflara ve ilgililere tebliğ sureti ile taşınmazın satışının yapılmasını saygılarımla talep ederim.TARİH

 

ALACAKLI

İmza

Ad Soyad

 

 

Taşınır satış talebi dilekçe örneği İNDİRME LİNKİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir