Tapu haciz kaldırma dilekçe örneği

tapu haciz kaldırma dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Tapu haciz kaldırma dilekçe örneği

…….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

DOSYA NO:

BORÇLU :

ADRESİ :

ALACAKLI:

ADRESİ:

KONU:Tapu üzerindeki haczin kaldırılması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

…İli …İlçesi …. Ada …. Parsel …. Pafta’da yer alan arsa mahiyetinde taşınmazın tapu kütüğüne,İcra dairenizde,alacaklı tarafından başlatılan …. Esas nolu icra takibi kapsamında …/…/… tairihi itibariyle haciz şerhi tesis edilmiştir.

Haciz tesis edilen …/…/… tarihinden bugüne taşınmazın satışı için gerekli talepte bulunulmamış,taşınmazın satışı gerçekleştirilmemiştir.

İcra İflas Kanunun 106’ncı maddesinin “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”hükmü gereği alacaklının satış talep süresi sona ermiştir.

İİK 110 maddesinde ise “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.” Hükmü yer almaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle süresinde satış yapılmayan gayrimenkul üzerinde tesis edilen haciz işleminin kaldırılmasına,bu kapsamda ilgili tapu müdürlüğüne şerhin kaldırılması hususunda bildirimde bulunulmasını talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili sair yasal mevzuat.

TALEP SONUCU: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

…İli …İlçesi …. Ada …. Parsel …. Pafta’da yer alan arsa mahiyetinde de kayıtlı gayrimenkul üzerinde tesis edilen haczin kaldırılmasına karar verilerek,haczin fekki konusunda ilgili tapu müdürlüğüne haczin kaldırılması için gerekli müzekkerenin yazılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/…

İmza

Ad Soyad

 

EKLER:

 

Tapu haciz kaldırma dilekçe örneği (indir)

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir