Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği

….. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN

SANIK :

ADRES:

ŞİKAYETÇİ :

ADRES:

KONU : ….Tarih ve ….. Esas no’lu dosyasından verilmiş olan mahkumiyet hükmünün kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Aleyhime açılan ….. İcra Müdürlüğü …. E. Sayılı icra dosyası kapsamında ödemem taahhüdü alınmıştır.Daha sonra bu taahhüdü ihlal ettiğim gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine …Mahkemesince taahhüdü ihlal suçunu işlediğim gerekçesiyle cezalandırılmama karar verişmiştir.

Söz konusu hukuka ve yasaya açıkça aykırıdır.Şöyle ki;

Söz konusu taahhüd tutanağı incelendiğinde tutanakta ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmesi gerektiği, takip masrafları ile taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz alacağının taahhütte açıkça yer alması gerekirken bunun olmadığı görülecektir.Bu nedenle söz konusu taahhüd geçerli değildir. YARGITAY 11. Ceza Dairesi,Esas: 2014/2326 ,Karar: 2014/2512 sayılı kararıda bu yöndedir.

Söz konusu icra takibi kapsamında yapılan … Esas no lu icra takip dosyasına ilişkin yapılan … tarihli tebligat usulüne uygun tebliğ edilmemiştir.Bu nedenle söz konusu takip usulune uygun kesinleşmemiştir.Taahhüd tutanağında da tüm sürelerden feragat ettiğime veya taahhüdün kesinleşmesine dair bir beyanımda yoktur.Bu nedenle söz konusu taahhüt geçerli değildir.

Söz konusu borcu … nedenlerden dolayı ödeyemedim. T.C.Yargıtay Ceza Genel Kurulu E: 2001/17-295 K: 2002/14 K.T.: 29.01.2002 kararında bu konuya ilişkin olarak “… Anayasanın 38. maddesinin son fıkrası uyarınca sanığın, borcunu hangi nedenle yerine getirmediği araştırılarak hukuki durumunun buna göre belirlenmesi gerekir. “ demektedir.Bu kapsamda mahkemenin borcu ödememe nedenimi dinlemeden karar vermesi hukuka aykırıdır.

SONUÇ VE TALEP Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlar dikkat alınarak;

…… … İcra Ceza Mahkemesi, …… Tarih….E. no ‘lu dosya ile verilen kararın hukuka ve yasaya aykırı olduğunu belirtirek, itirazlarım doğrultusunda anılan kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN SANIK

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği  İNDİR PDF

Taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi örneği İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir