Taahhüdü ihlal dilekçesi örneği

veli izin dilekçe örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Taahhüdü ihlal dilekçesi örneği

İCRA CEZA MAHKEMESİNE

                                                                                                         ……..

ŞİKAYETÇİ ALACAKLI :

ADRES                         :

BORÇLU                      :

ADRES                         :

SUÇ                              : Taahhüdü İhlal.

SUÇ TARİHİ                 : ….

KONU                          :Borçlunun taahhüdü ihlal suçu nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmesinden ibaretti

AÇIKLAMALAR :

1-Sanık/Borçlu’nun tarafıma olan borcu nedeniyle … İcra Müdürlüğünün 2018/.. esas sayılı icra dosyası ile başlatmış olduğum icra takibi itiraz edilmemesi üzerine kesinleşmiştir.

2-Sanığa/Borçlu …. tarihinde …. İcra Müdürlüğüne gelerek borcun ödeneceğini icra dosyasına taahhüt edilmiştir.Bu taahhüt tarafımca da kabul edilmiştir.Buna ilişkin belge … İcra Müdürlüğünün 2018/.. esas sayılı dosyası içinde mevcuttur.

3-Ancak Sanık/Borçlu   icraya konu ….TL borcu ödemeyi taahhüt ettiği … tarihinde ödememiştir.

4-Borçlu, …./…./…. tarihli taahhüdünü ihlal etmiştir. İİK. nın 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun cezalandırılması için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 340

DELİLLER :…. İcra Müdürlüğünün …. Esas Sayılı İcra Dosyası.

TALEP :

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle eylemi suç teşkil eden sanığın/borçlunun cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …./…/….

Şikayet Eden Alacaklı

Taahhüdü ihlal dilekçesi örneği İNDİR WORD

Taahhüdü ihlal dilekçesi örneği İNDİR PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir