İstinaf mahkemesi süre tutum dilekçesi

süre tutum dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

İstinaf Süre tutum dilekçesi örneği 2019 indirme linki sayfanın altındadır.

İstinaf Mahkemesine başvuru süresinin, kısa kararın tefhimi (yüze karşı okunması) ile başladığı durumlarda, temyiz süresini kaçırmak istemeyen davacı veya davalının, temyize dair yazılı iradesini ortaya koyması, usuli bir hak kaybına uğramaması bakımından kaçınılmazdır. Bu nedenle gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle istinaf gerekçelerinin bildirilemediği ve yalnızca temyiz yoluna başvurma isteğinin ortaya konulduğu dilekçeler, uygulamada süre tutum dilekçesi adı ile anılmaktadır.

Yerel mahkeme dava hakkındaki kısa kararı verdikten sonra gerekçeli kararı açıklaması için 15 günlük süreye sahiptir.Ancak bu 15 günlük süre uygulamada uzayabilmektedir.Bölge Adliye Mahkemesine başvurmak için size tanınan süreyi kaçırmamak için süre tutum dilekçesi hazırlayarak İstinaf Mahkemesine göndermeniz gerekmektedir.

Bölge Adliye Mahkemesine süre tutum dilekçenizi sunarken ilgili dilekçede bulunması gereken en önemli husus, karara itiraz iradesini ortaya koymanızdır. Bu hususta muğlaklık bulunursa, bu dilekçeyi sunsanız dahi itiraz süresini kaçırmanız nedeniyle başvurunuzun reddi söz konusu olabilecektir.

İstinaf Mahkemesine süre tutum dilekçenizi gönderirken dikkat etmeniz gereken önemli bir konuda İstinaf harcının yatırılmasıdır.İstinaf harcı süre tutum dilekçesi ile yatırılmaz ise size 7 günlük süre tanınacak ve bu süre içerisinde harcı tamamlamazsanız başvuru yapmamış sayılacaksınız.

Uygulamada karşılaşan hatalardan biri de istinaf harcının süre tutum dilekçesi ile değil gerekçeli istinaf dilekçesi yatırılmasıdır.

Anayasa Mahkemesi süre tutum dilekçesi ile değilde gerekçeli temyiz başvurusu ile harcın yatırılması nedeniyle  Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesince başvurunun süre aşımından reddine ilişkin kararına karşı yapılan bireysel başvuruda; davacının hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.Her ne kadar bu karar davacı lehinde olsa da basit bir ihmalin hak kayıplarına neden olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Süre tutum dilekçesinizi kararına itiraz ettiğiniz mahkeme vasıtasıyla ilgili Bölge Adliye Mahkemesine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek olarak hazırladığımız dilekçede davacı veya davalı alternatifli olarak sunulmuştur. Zira süre tutum dilekçesinin sunulmasında davacı veya davalı olmanın bir farkı yoktur her iki tarafta karara çeşitli nedenlerle itiraz edebilir.

İstinaf süre tutum dilekçesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktaları özetlersek;

  • İstinaf başvurusunda bulunduğunuzu muğlaklığa,karmaşaya neden olmayacak şekilde açıkça beyan edin.
  • Süre tutum dilekçeiz ile birlikte İstinaf harcını yatırmayı unutmayın.
  • Süre tutum dilekçesini itiraz ettiğini kararı veren mahkeme aracılığıyla gönderin.

İstinaf süre tutum dilekçesi ile ilgili sık sorulan sorular;

Süre tutum dilekçesi verilmezse ne olur?

Bu dilekçe mahiyeti itibarı ile aslında sizin İstinaf Mahkemesine itiraz başvuru dilekçenizdir. Bu nedenle süre tutum dilekçesi vermezseniz karara itiraz etmemiş olacaksınız ve başvuru süresi sonunda itiraz etme hakkınız ortadan kalkacaktır.

Süre tutum dilekçemi verdim ancak gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra gerekçeli İstinaf dilekçemi vermedim ne yapmalıyım?

Süre tutum dilekçesi vermiş olmanız karara itiraz etmiş olduğunuz anlamına geliyor. Bundan sonra gerekçeli istinaf dilekçesi vermek için  kanunda bir süre öngörülmemiştir.Ancak uygulamada yasal istinaf süresi içerisinde verilmektedir.Bu dilekçe ile halihazırda itiraz edildiği için sonradan verilen gerekçeli istinaf dilekçesi bu dilekçenin eki niteliğinde olacaktır.Bu nedenle verilmesinde süre sınırı yoktur.Bu tip bir durumla karşılaşmanız halinde geç kalmış olsa da gerekçeli istinaf başvurunuzu yapmanızda fayda vardır.Kaldı ki İstinaf Mahkemesine başvurunuzu süre tutum dilekçeniz ile birlikte yaptığınızdan kararı bütün yönleriyle inceleyecektir.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Temyiz süre tutum dilekçesi ile ilgili olarak vermiş olduğu bir kararında; tefhimden sonra temyiz süre tutum dilekçesi veya kararın tebliğinden sonra gerekçeli temyiz dilekçesi sunarak kararın temyiz edildiği hallerde kararın gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanılabileceğine hükmetmiştir.

İstinaf Süre tutum dilekçe örneği 2019 indir   (word)

İstinaf Süre tutum dilekçe örneği 2019 indir  (pdf)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir