Sözleşmeden doğan alacak davası dilekçesi

Sözleşmeden doğan alacak davası dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sözleşmeden doğan alacak davası dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                       ………

                                                                                              .../.../...

DAVACI:

ADRES:

DAVALI :

ADRES:

DAVANIN DEĞERİ:   …TL

KONU   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile  ....TL alacağın mevduata uygulanacak en yüksek faiz ile birlikte iadesi talebim hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

  • ..., Mah., ... Sokağı, … Ada, … Parsel’de bulunan … nolu binanın maliki iken, davalı ile …/…/… tarihinde imzalanan Enkaz Satış Sözleşmesi gereğince; bir dairesinde ikamet ettiğim, diğer ikisinde kiracılarımın  bulunduğu taşınmazın üzerinde yapılacak binadan bir adet ve başka yerden 2 adet olmak üzere üç adet daire karşılığı ve ikamet ettiğim dairede bulunan ev eşyalarının güvenli bir şekilde tahliyesi karşılığında anlaşıldık.
  • Davalının daire içerisindeki eşyaların taşınması sırasında gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerin alınmaması nedeniyle tahliyeye karşı çıkan kişilerin çıkardığı olaylar nedeniyle eşyalarının büyük bir kısmının yağmalanması neticesinde .....,00 TL zararı  oluştu.
  • Davalılarca 2 adet daire satın alınıp teslim edildi ancak tahliye edilen binada yapılacak bir daire halen verilmedi, tahliye nedeniyle kiracının da çıkarılmış olması nedeniyle kira gelirinden mahrum kaldım.
  • Oluşan zararların tazmini amacıyla ödeme yapılması için davalıya …/…/… tarihinde ..Noterliğinin .. yevmiye numaralı işlemi ile oluşan zararların ve teslime edilmesi gereken dairenin teslimi konusunda gerekli ihtar tarafımca yapılmıştır.Ancak davalı tarafından ihtarnamede belirtilen sürede bir cevap verilmemiştir.
  • Arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla mahrum kalınan kira bedeli ile güvenli olarak teslimi gereken eşyaların yağmalanması sonucu oluşan zararlar nedeniyle …,00 TL’nin,ve verileceği taahhüt edilen dairenin veya bedelinin ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talebiyle mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER                    :Enkaz Satış Sözleşmesi,… tarihli ihtarname, bilirkişi incelemesi,sair yasal deliller.

TALEP SONUCU        :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile....TL alacağımın mevduata uygulanacak en yüksek faiz ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama  giderinin davalıya üzerinde bırakılmasına,karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

DAVACI

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Alacak ihtarname örneği

Belirsiz alacak davası dilekçe örneği

Kısmi dava dilekçe örneği

Uyarı:Sözleşmeden doğan alacak davası dilekçesi örnek mahiyetindedir.Gerekli değişiklikleri yapma yükümlülüğü kullanıcıdadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir