Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Soruşturmaya yer olmadığına dair karar nedir ?

Ceza Muhakemesi Kanunun 158'nci maddesine 694 sayılı khk ile eklenen bir fıkra ile  ihbar ve
şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin
açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Hükmü hukuk sistemine kazandırılmış oldu.

Bu kararı soruşturmaya yer olmadığına dair karar olarak ifade etmekteyiz.Bu hükümle lekelenmeme hakkının korunması amaçlanmaktadır.Zira önceki dönemde suç duyurusu ve ihbarın niteliğine bakılmaksızın soruşturmaya başlanıp suç unsuru bulunamaması halinde kamu davası açılmasına yer olmadığına dair karar verilmekte idi.

İlgili hükmü inceleyecek olur isek;

 • İhbar ve şikayet konusu araştırma yapılmaya  gerek olmayacak derecede soyut ve genel nitelikte olmalıdır.
 • Bu kapsamda hakkında ihbar veya şikayet olan kimse şüpheli sıfatında olmayacak ancak bu aşamada ne sıfata haiz olacağına ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır.
 • Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya
  şikâyetçiye bildirilir.

Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karara itiraz mümkün müdür ? 

Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karara karşı 173 üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir.Buna göre;

 • Suçtan zarar gören, soruşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ
  edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.
 • Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesinde, soruşturma açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.
 • İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir.
 • Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.

ETİKET:Soruşturmaya yer olmadığına dair karar

İLGİLİ BAĞLANTI:Savcılığa şikayet edilen kişiye ne olur ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir