Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi

soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi

2'NCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

1'NCİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

SORGU NO  :

TUTUKLU :

TUTUKLULUĞA İTİRAZ EDEN: 

 ADRES   :

KONU                                 :Çocuğumun/Eşimin tutuklanmasına dair …Sulh Ceza Hakimliğinin …/…./…/ tarih …. Sorgu numaralı kararının kaldırılması ve tahliye kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Çocuğumun/Eşimin …Sulh Ceza Hakimliğinin …/…./…/ tarih …. Sorgu numaralı kararı ile yağma suçlaması ile tutuklanmıştır. Hakimliğin kararı hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

Oğlum hakkında kuvvetli suç şüphesi iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.Suçu işlediğini gösteren hiçbir delil bulunmamaktadır.

Kaçma şüphesi ihtimali gerekçesi gerçeği yansıtmamaktadır.Polis tarafından arandığını öğrendiğinde kendiliğinden karakola giderek teslim olmuştur. Çocuğum/Eşim sabit ikamet sahibidir ve sabit bir işi bulunmaktadır.Düzenli aile yaşamı ve çocukları vardır.Bu nedenle kaçması zaten fiilen imkansızdır.Delilleri karartma imkanı yoktur.Zira toplanması beklenecek bir delil bulunmamaktadır.

Mahkemece verilen kararlar gerekçeli olmak zorundadır. … Sulh Ceza Hakimliğinin …/…./… tarih …. Sorgu numaralı kararı genel geçer ifadelerle hazırlanmış somut bir gerekçe ve delil içermemektedir. Delillerin toplanmasına müdahalesi mümkün değildir.

CMK 100 ve devamında adli kontrolün neden yetersiz kalacağı hususunda, Anayasa md. 141’e göre “bütün mahkemelerin her türlü kararları” gerekçeli olmak zorunda olması gerekmesine ve somut bir gerekçenin kararda yer alması gerekmektedir.

Anayasamızda tutuklama istisnai niteliktedir,zorunluluk arz etmedikçe başvurulmaması gerekmektedir. Bu tedbirin ceza mahiyetinde kullanılması kanunlar ve anayasamız gereği mümkün değildir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereği beklenen ceza ile öngörülen tedbirin ölçülü olması öngörülmüştür.Atılı suç dikkate alındığında tutuklama tedbirinin orantısız olduğu ortadadır.Bu nedenle tutuklama kararı açıkça Ceza Muhakemesi Kanunun 100’ncü maddesine aykırıdır.

Eşim/oğlum asgari ücretle işçi olarak çalışmaktadır.Tutuklama nedeniyle işini kaybetmesi söz olacaktır.İki çocuk sahibi olan ….’nin işini kaybetmesi durumunda maddi ve manevi olarak ciddi yıkım söz konusu olacaktır.

Çocuğum/Eşim ….’nın tutuklanmasını gerektirecek bir nedenin bulunmaması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmadan tutuklanmasına karar verilmesi Usul ve Yasa’ ya aykırı olup, kaldırılması ….’nın TAHLİYESİNE karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Hakimlikçe resen gözetilecek diğer tüm sebepler ile birlikte C.M.K.’da açıkça belirtilen tutuklama koşullarının yokluğu nedeniyle …..Sulh Ceza Hakimliği’nin …. Sorgu numaralı TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİYORUM ve TUTUKLUNUN TAHLİYESİNE, gerekli görüldüğü takdirde uygun ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyorum.

                                                                                                                        ŞÜPHELİ YAKINI

Ad Soyad

İmza

 

Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz dilekçesi İNDİRME LİNKİ

Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz nereye yapılır ?

Soruşturma aşamasında tutukluluğa itiraz kararı veren sulh ceza hakimliğine yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir