Sıra cetveline itiraz dilekçesi

sıra cetveline itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sıra cetveline itiraz dilekçesi

……. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İCRA TAKİBİ DOSYA NO :

DAVACI (ALACAKLI) :

ADRES:

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI (BORÇLU) :

KONU : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

… İcra Müdürlüğünün … esas numaralı icra dosyası kapsamında borçlunun malları üzerinde yapılan …/…/… tarihli haciz sonrasında,mallar …/…/… tarihinde satılarak paraya çevrilmiştir ve satıştan …TL elde edilmiştir.

Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmemesi nedeniyle … İcra Müdürlüğü tarafından sıra cetveli hazırlanarak ve tüm alacaklılarla birlikte müvekkile tebliğ edilmiştir.

Ancak düzenlenen sıra cetvelinin hatalı olması nedeniyle itiraz etme gereği doğmuştur.Şöyle ki;

İcra İflas Kanunun 206’ncı maddesinin “ İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları” birinci sıra alacakları olarak belirtilmiştir.

Ancak müvekkilin alacağı işçi alacağı olmasına rağmen ikinci sıraya kaydedilerek hatalı sıra cetveli düzenlenmiştir.

Arz edilen nedenlerle hatalı sıra cetvelinin iptali ve yeniden düzenlenmesi talebiyle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK madde 140 vd. ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İcra dosyası, yasal ve takdiri diğer deliller.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptali ile yeniden sıra cetveli düzenlenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av.

Sıra cetveline itiraz dilekçesi (indir)

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

İcra hukuk mahkemesi hangi davalara bakar ?

İcra dosyanın işlemden kaldırılması dilekçesi

İcra dairesine iban bildirme dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir