Şikayete bağlı (mı) (tabi) olup olmadığı merak edilen suçlar

şikayete bağlı mı
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Aşağıda yer alan suçlar şikayete bağlı mı ? (şikayete tabi mi) sizler için araştırdık.

 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama şikayete tabi mi ? (Tck 86/2 )

 • Türk Ceza Kanunun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar bölümünde yer alan kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir kasten yaralamayı düzenlediği 86/2'nci maddesine göre "Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî
  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur"
 • Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir yaralama  (Tck 86/2) şikayete tabidir.
 • Hırsızlık şikayete bağlı mı ? (Basit hırsızlık şikayete bağlı mı ?Nitelikli hırsızlık şikayete bağlı mı ?)

 • Hırsızlık suçunun basit ve nitelikli hali kural olarak şikayete bağlı olmaksızın soruşturulur yani takibi şikayete tabi değildir.
 • Ancak bu durumun istisnaları mevcuttur.
 • Hırsızlık suçunun basit ve nitelikli hali;
 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 • Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin aleyhine işlenmişse şikayete tabidir.
 • Hırsızlık suçlarında daha az cezayı gerektiren halleri şikayete tabidir
 • Hakaret şikayete bağlı mı ? (Tck 125/1 )

 • Türk Ceza Kanunu  125/1 de düzenlenen hakaret suçunun  soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.
 • İftira şikayete bağlı mı ? (İftira takibi şikayete bağlı mı) (Tck 267 )

 • Tck 267 de adliye karşı suçlar başlığı altında düzenlenen iftira suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Yağma şikayete bağlı mı ?Gasp şikayete bağlı mı ? (Gasp suçu)

 • Tck 148 de adliye karşı suçlar başlığı altında düzenlenen yağma (gasp) suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Şantaj şikayete bağlı mıdır ? 

 • Tck 107 de Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen şantaj suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Tefecilik şikayete bağlı mı ?

 • Tck 241 de Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar başlığı altında düzenlenen tefecilik suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Rüşvet suçu şikayete tabi mi ?

 • Tck 252 de Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen rüşvet suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Tck 245 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 245 de Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında düzenlenen Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Mühür bozma suçu şikayete tabi mi ?

 • Tck 203 de Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Mühür Bozma suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Resmi belgede sahtecilik suçu şikayete tabi mi ?

  Evrakta sahtecilik şikayete bağlı mı ? Resmi evrakta sahtecilik şikayete bağlı mı ?

 • Tck 204 de Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Özel belgede sahtecilik suçu şikayete tabi mi ?

  Özel evrakta sahtecilik şikayete bağlı mı ?  (Tck 207 )

 • Tck 207 de Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Hürriyetinden yoksun bırakma şikayete bağlı mı ? (Hürriyeti tahdit )

 • Tck 109 da Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikayete tabi mi ?

 • Tck 299 da Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu şikayete bağlı değildir.Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
 • Cinsel suçlar şikayete tabi mi ?

 • Tck m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümlede düzenlenen Cinsel saldırı suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Tck m. 102/2- birinci cümlede düzenlenen Cinsel saldırı suçu şikayete bağlı değildir.Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Çocuğun cinsel istismarı şikayete bağlı mı ?

 • Tck 103 de Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranmaz.
 • Konut dokunulmazlığı şikayete bağlı mı ? (Konut dokunulmazlığını ihlal)

 • Tck m. 116 da  düzenlenen Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Görevi ihmal şikayete bağlı mı ? (görevi ihmal suçu )

 • Tck 103 de Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Kamu görevlisine hakaret şikayete bağlı mı ? (memura hakaret )

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete tabi değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.(TCK 131)
 • Güveni kötüye kullanma şikayete bağlı mı  ? (Tck 155/2)

 • Tck m. 155/1 de  düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Tck m. 155/1 de düzenlenen hali ise şikayete tabi değildir.Şikayete bağlı olmaksızın soruşturulur.
 • Görevi kötüye kullanma şikayete bağlı mı ?

 • Tck 257 de Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen Görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Özel hayatın gizliliği şikayete bağlı mı ?

 • Tck 134 de düzenlenen Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • İmar kirliliği şikayete bağlı mı ?

 • Tck 184 de Çevreye Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen imar kirliliğine neden olma suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Karşılıksız yararlanma suçu şikayete bağlı mı ?

 • Karşılıksız yararlanma suçu kural olarak şikayete bağlı olmaksızın soruşturulur yani takibi şikayete tabi değildir.
 • Ancak bu durumun istisnaları mevcuttur.
 • Karşılıksız yararlanma suçu;
 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 • Üst soy veya alt soyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin aleyhine işlenmişse şikayete tabidir.
 • Mala zarar verme suçu şikayete tabi mi ?

 • Tck 151 de düzenlenen Mala Zarar Verme suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Parada sahtecilik suçu şikayete tabi mi ?

 • Tck 197 de Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen parada sahtecilik suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma  Tck 289 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 289 da  düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması Tck 177 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 177 de  düzenlenen Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Yalan tanıklık şikayete bağlı mı ?

 • Tck 272 de  düzenlenen Yalan tanıklık suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır.
 • Zimmet suçu şikayete bağlı mı ?

 • Tck 247 de Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen rüşvet suçu şikayete bağlı değildir.Şikayet olmasa da resen soruşturulan suçlardandır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz.
 • Hakkı olmayan yere tecavüz Tck 154 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 154 de düzenlenen Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Cinsel taciz Tck 105 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 105 de düzenlenen Cinsel taciz suçu şikayete bağlıdır. Soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağdurunun veya suçtan zarar gören kişilerin şikayetçi olması aranır.
 • Dolandırıcılık  Tck 157 şikayete bağlı mı ?

 • Tck 157/1 de düzenlenen dolandırıcılık suçu  ve nitelikli dolandırıcılık suçu şikayete tabi değildir ancak nitelikli dolandırıcılık suçunun  Tck md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenmesi halinde takibi şikayete bağlıdır.
 • Tehdit suçu (Tck 106/1) şikayete bağlı mı ?

 • Tehdit suçu kural olarak şikayete bağlı değildir ancak Tck'nın 106'ncı maddesinde buna bir istisna getirilmiştir. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti aranır.

İLGİLİ BAĞLANTI:Türk Ceza Kanunu şikayete bağlı olmayan suçlar listesi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir