Sigara cezasına itiraz dilekçesi örneği

Sigara cezasına itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sigara cezasına itiraz dilekçesi örneği


NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

………..

…/…/…

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

DÜZENLENME TARİHİ :

TEBELLÜĞ TARİHİ        :

KONU                            : …. Kaymakamlığı …. Evrak numaralı Tütün Kontrol Kurulu denetleme ekiplerince kesilen para cezasının iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Verilen İdari para Cezası yersizdir.Şöyle ki;

…/…/… tarihinde yapılan denetimler kapsamında Bursa-İstanbul arasında sefer yapan feribotta 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine aykırılık iddiasıyla para cezası kesilerek ilgili tutanak tebliğ edilmiştir.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2’nci maddesi şu şekildedir;

(1) Tütün ürünleri;

a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,

b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,

c) (Değişik: 24/5/2013-6487/26 md.) Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında,

d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez.

(2) Ancak;

a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde,

b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

(3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir.

Kanundan da anlaşılacağı üzere şehirlerarası yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde tütün mamulü kullanmak yasak kapsamında değildir.

Bu nedenlerle mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu hakkımda verilen idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

İtiraz eden

İmza

Ad soyad


sigara cezasına itiraz dilekçesi örneği İNDİR WORD

sigara cezasına itiraz dilekçesi örneği İNDİR PDF

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir