Sgk prim geri alma dilekçesi

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sgk prim geri alma dilekçesi

Sgk prim geri alma dilekçesi örneği ve indirme linki yazının devamındadır.

Yaşlılık toptan ödenmesi

Çalıştığı işten ayrılan veya iş yerini kapatan ya da kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,sigortalı ödemiş olduğu SGK primlerini yazılı şekilde talep ederek geri alabilirler.

SGK'nın yapmış olduğu bu ödemeye yaşlılık toptan ödenmesi denir.

Bunun için, hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile ve kamu görevlilerinin çalıştığı işten ayrıldıktan, köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların iş yerini kapattıktan, sonra tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi  ile bağlı olduğu il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez.

Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir.

Yaşlılık Toptan Ödemesinin İhyası

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilir.

Sgk prim geri alma dilekçesi örneği

TC

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına

     ANKARA

Halen 5434 sayılı Kanuna tabi ……………………… olarak görev yapmaktayım. Toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerimin ihya edilmesini arz ederim... / .. /20...

 

Adı Soyadı

İmza

T.C. Kimlik No         :

Emeklilik Sicil No   :

Kurum Sicil No        :

 

ADRES :

 

 


(Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir