Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi örneği

Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.

-Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi örneği-

….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

 

CEVAP VEREN DAVALI : Ad ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

ADRES:

DAVALI VEKİLİ :

ADRES:

DAVACI : Ad ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

ADRES:

DAVA KONUSU: Dava dilekçesine karşı beyanlarımız hakkında.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı tarafından müvekkilin …. Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı dönemde fazladan döner sermaye geliri elde edildiği iddiası ile yapılan ödemelerin sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında iadesi talep edilmiştir.
  2. …/…./…. - …./…./…. tarihleri arasında müvekkil çalışmakta olduğu ... Devlet Hastanesi Başhekimliğini bilgilendirmek suretiyle Özel ... ... Tıp Merkezinde anestezi uzmanı olarak görev yapmıştır,anılan kurumda çalıştığı sürede devlet hastanesinden kısmi zamanlı/kesintili döner sermaye ek ödemesi almıştır, bunun dışında herhangi bir özel muayene bürosu açmamıştır, acil olarak çağrıldığı bir kaç vakıaya insani ve vicdani nedenlerden ötürü bakarak, maddi bir beklentisinin olmamıştır.
  3. Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin 61 vd. maddelerindeki düzenlemelere göre, sebepsiz zenginleşme; geçerli olmayan ve tahakkuk etmemiş yahut varlığı sona ermiş bir nedene ya da borçlu olunmayan şeyin hataen verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir.Ancak dava konusu olayda sebepsiz zenginleşmeye neden olabilecek bir ödeme yapılmadığından müvekkile yapılan ödemenin iadesi söz konusu olmayacaktır.
  4. Arz ve izah edilen nedenlerle davacının yasal dayanaktan yoksun talebinin reddini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER :Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER:Tanık,bilirkişi,yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP :Yukarıda sayılan nedenlerle,davanın reddine ,yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

…/…/…

Davalı Vekili

Avukat

 

İLGİLİ BAĞLANTI: Sebepsiz zenginleşme dava dilekçesi örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir