Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği

Asliye ceza görevsizlik kararına itiraz dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği 2019

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : ……

ADRES :

ŞÜPHELİ :

ADRES:

SUÇ :

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

(Olayı kısaca özetleyiniz)… ili .. ilçesinde hayvancılık işi ile uğraşmaktayım.Olay gününde şüpheli şahıs hayvanlarımın kendi arazisine girdiği iddiasıyla iki adet küçükbaş hayvanımı öldürmüştür.Şahsın iddia ettiği gibi hayvanların kendi arazisine girmesi söz konusu değildir.Kaldı ki böyle bir durum olması da kendisine hayvanlarıma zarar verme hakkı tanımaz.

Alternatif Şüpheli kira sözleşmesi mukabilinde geçmişte kiracım olarak dairemde ikamet etmekteydi.Kira bedellerini ödememesi nedeniyle aleyhine açtığım tahliye davası neticesinde dairemi boşaltmıştır.Ancak taşınma sırasında şüpheli kesten ve bilerek evin içinde bulunan iki adet kapı camını kırmış ve mutfak dolaplarını kullanılmaz hale getirmiştir.

Türk Ceza Kanunu madde 151’e göre “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” Şeklindedir.

Bu nedenle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması,gerekmekte ve talep olunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.  …/…/…

                                                                                                                                 Şikayetçi

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği İNDİR WORD

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği İNDİR PDF

Page Title
Buradan sitemizi sosyal medyada paylaşarak indirme kilidini açabilirsiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.