Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

savcılığa dilekçe nasıl yazılır
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır?

Bu yazımızın içeriğinde;

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır?

Savcılığa suç duyurusu ücreti var mıdır ? Sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.Savcılığa dilekçe nasıl yazılır?

Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için dilekçe hazırlamaya başladığınızda öncelikle başlık kısmını hazırlamanız gerekmektedir.Bu bölümde tespit etmeniz gereken suç duyurusunun hangi savcılığa yapılacağıdır.Kural olarak suçun işlendiği yer savcılığı yetkilidir.

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                         ANKARA

Başlık bölümünü tamamladıktan sonra savcılığa şikayet  dilekçenizde şikayetçi ve şikayet edilen kişinin adının,soyadının,kimlik numarasının ve adresinin yazıldığı bölüme geçilecektir.Bu bölümde aynı zamanda suç tarihi ve suç türüne de yer vermek gerekmektedir.

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                         ANKARA
ŞİKAYETÇİ   :
ADRES         :
ŞÜPHELİ      :
ADRES         :
SUÇ              :
SUÇ TARİHİ : …/…/…

Şikayetçi kısmına kendi adınızı soyadınızı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazınız dilerseniz telefon numaranızı da yazmanız mümkündür.Adres kısmına da size kolayca ulaşılabilecek ve yapılacak tebligatların elinize geçmesini sağlayacak adresinize yer verin.

Şüpheli kısmına ise suçun failinin ismini soy ismini ve biliryorsanız kimlik numarasını yazın,bazı durumlarda bırakın kimlik numarasını tespit etmek failin kim olduğunu tespit etmek bile şikayetçi açısından mümkün olmayabilir.Bu durumda şüpheli bölümüne faili meçhul yazılabilir.

Suç türünü tespit etmek her zaman kolay olmayabilir.Bu durumda şikayet konusu hakkında kısaca bilgi verecek şekilde doldurulmalıdır.

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır?Sorusunu cevaplamaya devam ederken geldiğimiz kısım şikayet konusu olayı açıkladığımız yer,zaman,kişi unsurlarıyla mümkün olduğu kadar detaylı ancak gereksiz ayrıntılardan kaçınacak şekilde yer verdiğimi açıklamalar kısmıdır.

Savcılığa şikayet dilekçemizin açıklamalar kısmında olayı özetlemenin yanında işlendiğini iddia ettiğiniz suça ilişkin kanuni dayanağınızı ve suçu işlediğini beyan ettiğiniz kişi veya kişilerden şikayetçi olduğunuzu açıkça ifade etmeniz gerekmektedir.

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                         ANKARA
ŞİKAYETÇİ   :
ADRES         :
ŞÜPHELİ      :
ADRES         :
SUÇ              :
SUÇ TARİHİ  : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
(Olayı kısaca özetleyiniz)… ili .. ilçesinde hayvancılık işi ile uğraşmaktayım.Olay gününde şüpheli şahıs hayvanlarımın kendi arazisine girdiği iddiasıyla iki adet küçükbaş hayvanımı öldürmüştür.Şahsın iddia ettiği gibi hayvanların kendi arazisine girmesi söz konusu değildir.Kaldı ki böyle bir durum olması da kendisine hayvanlarıma zarar verme hakkı tanımaz.
Türk Ceza Kanunu madde 151’e göre “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” Şeklindedir.
Bu nedenle şahıstan şikayetçi olduğumu belirterek,şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması talep olunmaktadır.

Savcılığa şikayet dilekçesinin büyük kısmını hazırlamış bulunmaktayız.Bu aşamadan sonra sonuç ve istem kısmına yer vermek gerekmektedir.Bu kısımda soruşturma talebinizin olduğunu ve şahsın cezalandırılması isteğinizi beyan etmeniz yeterli olacaktır.Dilekçenizi tamamladıktan sonra dilekçeyi teslim edeceğiniz tarihe yer vererek,suç duyurusu dilekçenizin sonuna şikayetçi olarak adınızı soyadınızı yazarak imza atmanız gerekmektedir.

 

 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
                                         ANKARA
ŞİKAYETÇİ   :
ADRES         :
ŞÜPHELİ      :
ADRES         :
SUÇ              :
SUÇ TARİHİ  : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
(Olayı kısaca özetleyiniz)… ili .. ilçesinde hayvancılık işi ile uğraşmaktayım.Olay gününde şüpheli şahıs hayvanlarımın kendi arazisine girdiği iddiasıyla iki adet küçükbaş hayvanımı öldürmüştür.Şahsın iddia ettiği gibi hayvanların kendi arazisine girmesi söz konusu değildir.Kaldı ki böyle bir durum olması da kendisine hayvanlarıma zarar verme hakkı tanımaz.
Türk Ceza Kanunu madde 151’e göre “(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” Şeklindedir.
Bu nedenle şahıstan şikayetçi olduğumu belirterek,şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği kovuşturma yapılarak cezalandırılması talep olunmaktadır.
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.  .../.../...
                                                                                                                                 Şikayetçi
Ad Soyad

Savcılığa suç duyurusu ücreti var mıdır ?

Savcılığa suç duyurusu dilekçenizi tesliminizde ve sonrasında herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

İLGİLİ BAĞLANTILAR:

Takipsizlik kararına itiraz hakkında bilgi ve dilekçe örneği

Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği

Dolandırıcılık şikayet dilekçesi

İnternet dolandırıcılığı şikayet dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir