Sandık kuruluna itiraz dilekçesi örneği

sandık kuruluna itiraz dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

sandık kuruluna itiraz dilekçesi örneği

 

 

 …  NOLU SANDIK KURULU BAŞKANLIĞINA

……….

 

İTİRAZ EDEN……….……….:

İTİRAZIN KONUSU.……: Nolu Sandık Kurulu’nun … tarih …. sayılı kararı.

ADRES……………….……………:

TEL………………………………..…:

AÇIKLAMALAR………….:

24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde………Nolu Sandık Kurulunuzca …. Sayılı …..tarihli tutanakla……………………………..….. kararı vermiştir.

298 Sayılı Kanunun hükümleri gereğince;

Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme yeri hazırlar.Ancak bu hüküm ihlal edilerek seçmenlerin gizli oy vermesinin temini maksadıyla gerekli tertibat sağlanmamıştır.

Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır.Ancak .. isimli seçmen oy kullanırken oy zarfı … kimse tarafından kapatılıp sandığa atılmıştır.

Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılamıyacak şekilde sandık mühürü ile mühürler.Ancak mühürsüz zarflar ile oy kullanma işlemi yapılmıştır.

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.Hükmü bulunmasına karşın …. Nedenle bu kural açıkça ihlal edilmiştir.

Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır.Hükmü bulunmasına karşın .. yaşanmasına rağmen sandık kurulunca işlem tesis edilmemiştir.

Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez.Ancak … isimli şahıs seçmen listesinde yer almamasına rağmen oy kullanmasına izin verilmiştir.

Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz.Ancak … isimli seçmen mükerrer oy kullanmıştır.

Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgelerle belirlenir.Buna reğmen kimlik ibraz etmeyen … isim soy isimli şahsa oy kullandırılmıştır.

Hiçbir seçmene sandık başında müdahale, telkin veya tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz.Fakat .. partisi lehine oy verme yönünde telkinde bulunan şahıslar hakkında işlem tesis edilmemiştir.

Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.Hükmüne rağmen 17.00 dan sonra gelen seçmenlere oy kullandırılmıştır.

Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremez.Hükmü bulunmasına rağmen oy kabinine … isimli seçmen  ile birlikte … isimli şahısta girmiştir.

Oy zarfı içinden birleşik oy pusulasının yanı sıra, oyun kimin tarafından verildiğine işaret olabilecek; kumaş parçası/kağıt parçası/seçmen bilgi kağıdı gibi maddeler çıkmıştır. ,………. partisine verilen bu oyu sandık kurulu kanuna ve YSK Genelgesine  aykırıdır.geçersiz sayılması gerekmektedir.

Okuma yazma bilmeyen aşağıda …..adı/soyadı seçmenlere sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirmeyen yetkisiz kişilerce 298 S. K. na  oy kullandırıldığı gözlemlenmiştir.

Bu durumun tespiti ile kurulunuzca icra edilen yanlış uygulamanın durdurulması ve düzeltilmesi arz olunur.

                                                                      Adı-Soyadı

   İmzası

 

sandık kuruluna itiraz dilekçesi örneği İNDİR WORD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir