Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçe örneği

Sağlık Sebeplerinden Dolayı İşten Ayrılma Dilekçe Örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçe örneği yazının devamında yer almaktadır.

Dilekçe örneğine yer vermeden önce,işten ayrılma sonrası hak kaybı yaşamamak ve olası mahkeme süreçlerinin temelinde yer alacak bu dilekçenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalara ve sağlık nedeniyle işten ayrılmanın hangi hallerde haklı fesh kapsamında olacağına değinelim.

İş yerindeki hizmet akdinin haklı nedenle feshedilmesi işçinin özlük haklarını alabilmesi için önem arz etmektedir.

Hangi hallerde işçi,sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılırsa haklı fesih olacaktır ?

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma konusunun temel kaynağı İş Kanunun  24/1 maddesi/fıkrası şu hükmü getirmektedir; “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”

Kanunun bu kapsamda saydığı durumlar  arasında sağlık sebebi ile fesih şu şekilde yer almıştır; “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. “

Görüldüğü gibi sağlık sebebi ile iş akdinin işçi tarafından feshine kanun tarafından imkan tanınmıştır.

Her sağlık sorunu iş akdinin işçi tarafından haklı olarak sonlandırılmasına imkan tanır mı ?

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere işçinin sağlığı yapmakla yükümlü olduğu işi yapması halinde tehlikeye girecekse hatta hayati tehlikeye yol açacak ise iş akdinin haklı nedenle sonlandırılması mümkün olacaktır.

Örneğin bel fıtığı rahatsızlığı bulunan kimsenin,yük taşıma veya benzeri işleri yapması durumunda sağlığının tehlikeye gireceğini söyleyebiliriz.

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçesi hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir ?

Öncelikle bu dilekçe ile iş akdinizi sonlandırdığınızda haklı olarak kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarınızın ödenmesini isteyeceksiniz ancak hak kaybına uğramamak için dilekçenizi eksiksiz hazırlamalısınız.

İşverenin,kanundan kaynaklanan haklarınızı ödemekten imtina etmesi ihtimaller arasındadır.

Bu nedenle dilekçenizi ileride açmanız gerekebilecek davaya temel oluşturacak şekilde düzenlemeniz,dilekçenize destek olacak argümanlara eksiksiz olarak yer vermeniz gerekir.Peki bu nasıl olacaktır;

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçesinin en önemli desteği sağlık raporudur.

Yani sağlık sorununuzu hastane raporu ile belgelendirmeniz gerekmekte bu rapora da dilekçenizin ekinde yer vermelisiniz.

Konu yargıya taşınırsa yaptığınız işin sağlık sorununu arasındaki bağlantının tespiti ve sağlık sorununuza ilişkin hastane raporu aldırılması söz konusu olabilecektir.

Dilekçenizde belirttiğiniz sağlık sorunun kanunun aradığı nitelikte olduğunu kısaca izah etmelisiniz.

Açıklamanız ile hem muhatap işveren, evet istifası haklı bu durumda çalışamaz demeli hem de olası yargı sürecinde mazeretinizin kanunda aranan şartlara uygun olması ve mahkeme tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır.

Dilekçenizi noter aracılığı ile ya da doğrudan elden teslim suretiyle işverene ulaştırabilirsiniz.Noter aracılığı ile iş akdinin feshi dilekçe örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçe örneği

………. ANONİM ŞİRKETİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Şirketinizin … ili … ilçesi …. Adresinde yer alan … isimli şubesinde  …/…/…. tarihinden itibaren personel olarak görev yapmaktayım…… Hastanesinin …/…/… tarihli raporundan da anlaşılacağı üzere bel fıtığı rahatsızlığım mevcuttur.Yerine getirmekte olduğum yük taşıma işini yerine getirmeye devam etmem halinde sağlığımın önemli ölçüde bozacağı ,rahatsızlığımı artıracağı açıktır.

İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı tehlikede ise  İş Kanunun 24/1 maddesi işçinin haklı nedenle iş akdini feshedebileceği hükmüne yer vermektedir.

…/…/… tarihi itibarıyla iş akdimin sonlandırılmasını,iş akdimin feshi nedeniyle hak kazanacağım kıdem tazminatı ve diğer tüm maddi ve sosyal haklarımın tarafıma ödenerek çıkış bildirgesinin düzenlenmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

…/…/…

İmza

 Adı Soyadı

 

İŞÇİNİN;

Adı ve Soyadı:

SGK No:

İkametgah Adresi:

Tel:

 

Ek:…Hastanesinin ../…/.. tarihli sağlık raporu

 

Sağlık sebeplerinden dolayı işten ayrılma dilekçe örneği (indir)

1 Yorum

  1. Onur Sayındı Yanıtla

    Dilekçe örneğinde olduğu gibi market calisaniyim ve fıtık başlangıcı oluşmaya başladı. Sadece Bu dilekçe ile doktor raporunu şirkete vermek yetiyor mu yoksa avukatlar da devreye girip mahkeme olayları mı başlayacak ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir