Reşit olmayan mirasçıya kayyım atanması dava dilekçesi

Reşit olmayan mirasçıya kayyım atanması dava dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Reşit olmayan mirasçıya kayyım atanması dava dilekçesi indirme linki sayfanın sonundadır.

-Reşit olmayan mirasçıya kayyım atanması dava dilekçesi örneği-

 

….. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACI :AD SOYAD,TCKN:

DAVALI :Hasımsız.

KAYYIM ATANMASI TALEP

EDİLEN ÇOCUK :AD SOYAD

KAYYIM ADAYI : X

KONU : M.K. kapsamında kayyım  atanması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Mirasbırakan ………….. …/…/… tarihinde vefat etmiştir.Miras bırakanın terekesi borca batık olduğundan süresinde mirasın reddi talebiyle …… …’nci Sulh Hukuk Mahkemesinde mirasın gerçek reddi talebiyle dava açılmıştır.Açılan bu davada mirası reddeden, reşit olmayan mirasçı, ……. temsili için kayyım atanması gerektiğinden bahisle tarafıma iki haftalık süre verilmiştir.

Mahkemece uygun görüldüğü takdirde küçüğün menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek olan …………………….adresinde ikamet eden …………..TC kimlik numaralı …………’nin kayyım olarak atanmasını uygun görülmediği takdirde mahkemece uygun görülecek ehil başkaca bir kişinin kayyım olarak atanması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK,HMK ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER :……Noterliğinin ……tarih ……sayılı veraset ilamı, tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap vb hukuki her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenlerle reşit olmayan mirasçı ......’nın temsili için kayyım atanmasına karar verilmesini arz ederim. …/…/....

 

DAVACI

 

 İLGİLİ BAĞLANTI:Mirasın hükmen reddi dava dilekçesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.