Personele uyarı yazısı örneği

Personele uyarı yazısı örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Personele uyarı yazısı örneği

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

İHTAR EDİLEN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

İHTARIN KONUSU

…/…/…. Tarihi saat ….. sıralarında gerçekleşen kavga olayı hakkında uyarı.

AÇIKLAMALAR:

…/…/…. tarihi saat ….. sıralarında/mesai saatleri içersinde,mesai arkadaşınız …. ile hakaret içeren sözlü tartışmanın ardından,fiziki olarak münakaşada bulunduğunuz tanıklar ve vardiya sorumlu personeli ile …/…/… tarihli tutanak ile kayıt altına alınmıştır.

Meydana gelen hadise ile işyeri düzeni,çalışma disiplini ve personel motivasyonun olumsuz olarak etkilendiği muhakkaktır.

İş Kanunun 25’nci maddesi ile “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması” derhal feshi gerektiren haller arasında sayılmıştır.

Açıklanan nedenlerle yaşanan menfur hadisenin benzeri davranışlarınızın tekrarı halinde iş akdinizin haklı nedenle tazminatsız olarak feshedileceğini ihtar ederim. TARİH

İHTAR  EDEN
İmza

Ad Soyad

Tebliğ Eden                           Tebellüğ Eden İşçi

TARİH                                    TARİH

İmza                                       İmza

Ad Soyad                               Ad Soyad


Mesaiye riayetsizlik personele uyarı yazısı örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

İHTAR EDİLEN

Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :

İHTARIN KONUSU

…/…/…. Tarihinde mesai saatine riayet etmeme.

AÇIKLAMALAR:

…/…/…. Tarihinde mazeretsiz ve izinsiz olarak mesai saati başlangıcında iş başı yapmadığınız,mesaiye saat ….’da geldiğiniz tanıklar ve vardiya sorumlu personeli ile …/…/… tarihli tutanak ile kayıt altına alınmıştır.

Mesai saatlerine riayet etmenin işçinin uyması gereken en önemli yükümlülüklerinden olduğu,bu kurala riayetsizlikten işyeri düzeni,çalışma disiplini ve personel motivasyonun olumsuz olarak etkilendiği muhakkaktır.

Açıklanan nedenle mazeretsiz ve izinsiz olarak mesai saati başlangıcına riayetsizliğin tekrarı halinde iş akdinizin haklı nedenle tazminatsız olarak feshedileceğini ihtar ederim. TARİH

İHTAR  EDEN
İmza

Ad Soyad

Tebliğ Eden                          Tebellüğ Eden İşçi

TARİH                                    TARİH

İmza                                       İmza

Ad Soyad                               Ad Soyad

 

 

Personele uyarı yazısı örneği İNDİRME LİNKİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir