Pek fena muamele nedeniyle boşanma davası dilekçesi

pek fena muamele nedeniyle boşanma dilekçesi
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Pek fena muamele nedeniyle boşanma dilekçesi kapsamında;

-Pek fena muamele nedeniyle boşanma talebi,

-Tazminat talebi,

-Velayet talebi,

-Nafaka talebi yer almaktadır.

Pek fena muamele nedeniyle boşanma dilekçesi sayfanın sonunda word ve pdf formatında kullanımınıza sunulmuştur.


NÖBETÇİ  AİLE MAHKEMESİNE 

                                                                                                ………….

 

                                                                                                                         ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI                    : …………...- TCNO: … .. ………. ..

ADRES                      :

DAVALI: 

ADRES                      :

DAVA KONUSU      :  Pek Fena Muamele Nedeniyle boşanma ,100.000,00 TL Maddi ve 100.000,00 TL Manevi Olmak Üzere Toplam 200.000,00 TL. Tazminat,tedbir ve yoksulluk nafakası ve velayet İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davalı olduğum eşim ile …/…/… tarihinde evlendim ………….. senedir evli bulunmaktayız .. ve .. yaşlarında müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.

Davalı …. Sektöründe çalışmaktadır.Şahsımın ise hali hazırda bir mesleği bulunmamaktadır.

Davalı son iki yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek beni gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek şahsıma ve gerekse aileme ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

Kavgalara çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da tanık olmuş, birkaç kez çocuklarım ile birlikte komşularıma sığınmak zorunda kaldım. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

Davacının süren tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir.Davalının süreklilik arz eden tavır ve davranışları neticesinde evliliğin devamından beklenecek herhangi bir hukuki yarar kalmamıştır

Çocuklarımın bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Yanımda olan müşterek çocukları ……. için 350,00 TL tedbir nafakası olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyorum.

Davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlendim,evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini besledim. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler,hakaretlere maruz kalmam ve toplum içerisinde küçük düşürülmem,tüm gayretlerime karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki şahsımda büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, bu üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girdim.

Davalı tarafından oluşturulan ve tarafımda oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi ve evlilik nedeniyle davalının kusurlu davranışları nedeniyle uğradığım maddi zararın giderilmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 TL manevi tazminat ve 20.000,00 TL maddi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Belirttiğim üzere söz konusu evlilikten müşterek iki çocuğumuz bulunmaktadır.Davalının yaşam tarzı ve kişilik yapısı çocuk büyütmeye elverişli olmadığı gibi evlilik birlikteliği süresince de iyi bir baba olmayı başaramamıştır.Çocuklarım maddi ve manevi bakımdan fiziksel ,ruhsal gelişimleri ve bakımları tarafımca bugüne kadar dikkat ve özenle yerine getirilmiş,iyi eğitim almaları sağlanmıştır.Çocuklarımın annesi olarak   yetiştirilmeleri açısından sosyal ve kültürel durumum, daha üst seviyededir.

Çocukların yaşlarının küçük olması anne sevgisine ve ilgisine ihtiyaç duyacak yaşta olmaları benim tarafımdan şefkat ve ilgiyle büyütülmeleri de dikkate alınarak velayetin şahsıma verilmesi çocukların menfaatine çok daha uygundur. Anne ve babanın sağlık durumu, davranışları, fiili statüsü  :

(Alkolik olması, akıl hastası olması, psikolojik ve ruhsal problemlerinin olması, dengesiz olması, ölmüş olması, Anne veya babadan birinin sadakatsiz olması, şiddet uygulaması, velayeti istememesi, kötü davranması, tehdit etmesi, tutuklu olması, Mesleğinin ne olduğu, ekonomik durumları, yaşanılan ortam, adli sicil kaydında suç kayıtlarının bulunması..)

Ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değilim.Bu nedenle yargılama masraflarını karşılayacak durumum yoktur.Öncelikle, yararıma adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyorum.Buna ilişkin mahkemenizce re’sen yapılacak araştırmaya ek olarak muhtarlıktan aldığım yoksulluk belgesini de mahkemenize dilekçem ekinde sunulmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma kararı verilmesini,ayrıca sonradan yoksulluk nafakasına çevrilmek üzere …. TL tedbir nafakasına hükmedilmesini ,çocuklarımın her biri için … TL nafakaya hükmedilmesini , müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesini , uğranılan maddi ve manevi zarar da dikkate alınarak …. Şar TL maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. 162 v.d. md. ve diğer yasal nedenler.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanıklar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda ayrıntılı şekilde açıklanan nedenlerle ve mahkemenin resen nazara alacağı nedenlerle; öncelikle, adli yardım kurumundan yararlanma kararı verilmesine,

Mahkemenizce davamın kabulü ile BOŞANMAYA kararı verilmesine,

Boşanmada kusurlu olan davalı aleyhine , boşanma sebebiyle ve maruz kaldığım onur kırıcı davranışlar nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığımdan tarafıma 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmedilmesine,

Dava sonuçlanıncaya kadar … TL tedbir nafakası verilmesine, dava sonuçlanınca bu nafakanın yoksulluk nafakası olarak devam etmesine,müşterek çocuklarımızın bakım ve iaşesi için … TL nafakaya kesinleşmeden sonra  iştirak nafakası olarak devam etmesine  hükmedilmesine,

Müşterek çocuklarımızın velayetinin tarafıma verilmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. TARİH

EKLER :

                                                                                                                                              DAVACI


Pek fena muamele nedeniyle boşanma dilekçesi indir (word)

Pek fena muamele nedeniyle boşanma dilekçesi indir (pdf)


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir