Özel hayatın gizliliğini ihlal şikayet dilekçesi örneği

Özel hayatın gizliliğini ihlal şikayet dilekçesi örneği
Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz ?

Özel hayatın gizliliğini ihlal şikayet dilekçesi örneği indirme linki sayfanın sonundadır.


⇒ Özel hayatın gizliliğini ihlal şikayet dilekçesi örneği ⇐

…… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

ŞİKAYETÇİ :

ADRES :

ŞÜPHELİ :

SUÇ:Özel Hayatın gizliliğini ihlal.

SUÇ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR;

Şikayet edilen eski eşimdir,…/…/… tarihinde kendisi ile … telefon numaralı telefon ile yaptığımız görüşmeyi bilgim ve rızam olmaksızın kaydederek, … isimli şahısla paylaşarak … şeklinde sözler sarfetmiştir.Bu durumu …/…/… tarihinde … isimli şahsın bana haber vermesi ile öğrenmiş bulunmaktayım.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132. ve 133. Maddesi,

– Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

-Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Hükmünü havidir.

Şahısla yaptığımız telefon görüşmesinin kişisel veri niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Kişiler arasındaki görüşmelerin diğer tarafın bilgisi ve rızası olmaksızın kaydedilmesi ve de bunların üçüncü kişilere gönderilmesi başlı başına birer suç olduğu Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile de  sabittir.

Şüpheli ile yaptığımız görüşmede herhangi bir suç unsuru oluşturacak veya bir dava da delil teşkil edecek bir konuşma veya şahıs ile aramızda husumeti gerektirecek bir dava söz konusu değildir.Bu nedenle işlenmekte olan bir suça veya haksız bir saldırıya ilişkin görüşmenin kaydedilmesi halinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Şahıslardan şikayetçi olduğumu ifade ederek,arz ve izah edilen  nedenlerle şüphelinin yasaya aykırı ve suç teşkil eden eylemleri nedeni ile her türlü tazminat talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla,eylemine uyan TCK’nın ilgili maddeleri gereği soruşturma yapılarak,kovuşturmaya tabi tutulmasının temini ile cezalandırılması gerekmektedir.

Bu nedenlerle şahıs hakkında soruşturma başlatılmasının temini maksadıyla Sayın Savcılığınıza başvuru zorunluluğu doğmuştur..

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md.132 ve 133 ,sair diğer yasal ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. …/…/…

 

Ekler:

                                                                                  Şikayetçi

İLGİLİ BAĞLANTILAR:Savcılık suç duyurusu dilekçe örneği

Savcılığa dilekçe nasıl yazılır ?

ETİKET:Özel hayatın gizliliğini ihlal şikayet dilekçesi örneği

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir